Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach 
określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Regulamin WZA

Statut Banku Millennium

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A.

Zarząd Banku Millennium z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 27 sierpnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Banku Millennium S.A., pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Transmisję obrad będzie można oglądać tutaj

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. (zgodnie z art. 505 Ksh)

  2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Pobierz dokumenty
    Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 2 NWZA – Plan połączenia

  3. Wzór pełnomocnictwa Pobierz dokument

  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Pobierz dokument

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

Na stronie internetowej Banku Millennium S.A., w zakładce dedykowanej dla połączenia https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/polaczenie-euro-banku-z-bankiem-millennium dostępne są również dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dokumenty te będą dostępne na ww. stronie internetowej do dnia Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 sierpnia 2019 r. Tym samym, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, odpisy ww. dokumentów nie będą udostępnione akcjonariuszom w lokalu Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenia

Kontakt w sprawie WZA Banku Millennium

wza@bankmillennium.pl