Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach 
określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Regulamin WZA

Statut Banku Millennium

Walne Zgromadzenia

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 marca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Transmisję obrad będzie można oglądać tutaj

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz dokument

 2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Pobierz dokumenty

 3. Wzór pełnomocnictwa Pobierz dokument

 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Sprawdź

 5. Dokumenty do pkt 7 porządku obrad:
  Raport Roczny Banku Millennium S.A. za rok 2017 Pobierz dokument
  Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2017 Pobierz dokument
  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2017 roku Pobierz dokument

Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pobierz dokument

Walne Zgromadzenia

Kontakt w sprawie WZA Banku Millennium

wza@bankmillennium.pl