Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A.

Zarząd Banku Millennium z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 lipca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w siedzibie Banku Millennium S.A., pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia link otwiera się w nowym oknie

  2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Pobierz dokumentylink otwiera się w nowym oknie

  3. Wzór pełnomocnictwa Pobierz dokument link otwiera się w nowym oknie
    Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.

  4. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Pobierz dokumentlink otwiera się w nowym oknie

Transmisja online rozpocznie się w 3 lipca 2020 r. o godz. 9:00 tutajlink otwiera się w nowym oknie

Walne Zgromadzenia

Kontakt w sprawie WZA Banku Millennium

wza@bankmillennium.pl