Władze Banku i ład korporacyjny

Władze Banku

Rada Nadzorcza

Zarząd

Akcjonariusze
Stanowisko władz Banku w zakresie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, nie rzadziej niż co 5 lat, po rozpatrzeniu rekomendacji w tym zakresie przedstawionej przez Zarząd Banku.

Decyzją Rady Nadzorczej Banku podjętą na posiedzeniu w dniu 22 października 2015 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium jest PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 14.