Bank Millennium przywiązuje ogromną wagę do komunikacji ze środowiskami pozostającymi poza zakresem jego bezpośredniej aktywności biznesowej: organizacjami pozarządowymi, społecznymi, samorządowymi i fundacjami. Realizując swoją misję społeczną Bank prowadzi wspólnie z tymi instytucjami wieloletnie programy w obszarze kultury, edukacji i inicjatyw charytatywnych.

Działania te stanowią element szeroko rozumianego programu komunikacji spółki będącej instytucją zaufania publicznego. Bank, podejmując się roli mecenasa czy też realizując programy sponsorskie lub promocyjne, zwraca szczególną uwagę na ich poziom oraz kompetencję i wiarygodność swoich Partnerów. Dlatego też Bank angażuje się zwykle w projekty wieloletnie, które dzięki swemu poziomowi i znaczeniu umożliwiają osiągnięcie zakładanych przez Partnerów ważnych celów społecznych oraz stanowią wsparcie dla kreowania wizerunku Banku jako instytucji wrażliwej i aktywnej społecznie.

Bank Millennium jest kulturalnie zaangażowany już trzy dekady. Równolegle do działalności biznesowej wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360°, ponieważ promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: film, muzykę, malarstwo, rzeźbę, teatr, fotografię, literaturę i performance. Bank Millennium sięga po kulturę niszową i popularną. Stawia na długofalową współpracę opartą na partnerskich zasadach. Od 14 lat jest partnerem, a od 4 lat sponsorem tytularnym największego w Europie festiwalu filmu dokumentalnego Millennium Docs Against Gravity. Przez 17 lat fundował nagrodę dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”. 11 lat był mecenasem „Pereł Millennium” ― wspólnego programu Banku i TVP, którego celem była produkcja, promocja i prezentacja na antenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu kultury wysokiej. Od 17 lat sponsoruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Był związany z Gdańskim Festiwalem Muzycznym. Przez 7 lat był związany z Festiwalem „Dwa Teatry”, wspierał także Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej i wiele innych. Od 8 lat jest z Bella Skyway Festival, a od 8 lat z Sacrum Profanum.

W 2019 roku Bank Millennium świętował jubileusz trzydziestolecia działalności na rzecz promocji i udostępniania kultury. Mecenat Banku Millennium to kulturalna podróż przez trzy dekady. Bank od początku swojej działalności biznesowej angażował się w udostępnianie i upowszechnianie kultury w Polsce. Podsumowanie wieloletniego zaangażowania banku można zobaczyć w filmie „1989-2019.30 lat mecenatu kultury Banku Millennium”link otwiera się w nowym oknie: