Mecenat kultury

Bank Millennium przywiązuje ogromną wagę do komunikacji ze środowiskami pozostającymi poza zakresem jego bezpośredniej aktywności biznesowej: organizacjami pozarządowymi, społecznymi, samorządowymi i fundacjami. Realizując swoją misję społeczną Bank prowadzi wspólnie z tymi instytucjami wieloletnie programy w obszarze kultury, edukacji i inicjatyw charytatywnych.

Działania te stanowią element szeroko rozumianego programu komunikacji spółki będącej instytucją zaufania publicznego. Bank, podejmując się roli mecenasa czy też realizując programy sponsorskie lub promocyjne, zwraca szczególną uwagę na ich poziom oraz kompetencję i wiarygodność swoich Partnerów. Dlatego też Bank angażuje się zwykle w projekty wieloletnie, które dzięki swemu poziomowi i znaczeniu umożliwiają osiągnięcie zakładanych przez Partnerów ważnych celów społecznych oraz stanowią wsparcie dla kreowania wizerunku Banku jako instytucji wrażliwej i aktywnej społecznie.