Mecenat kultury

Bank Millennium przywiązuje ogromną wagę do komunikacji ze środowiskami pozostającymi poza zakresem jego bezpośredniej aktywności biznesowej: organizacjami pozarządowymi, społecznymi, samorządowymi i fundacjami. Realizując swoją misję społeczną Bank prowadzi wspólnie z tymi instytucjami wieloletnie programy w obszarze kultury, edukacji i inicjatyw charytatywnych.

Działania te stanowią element szeroko rozumianego programu komunikacji spółki będącej instytucją zaufania publicznego. Bank, podejmując się roli mecenasa czy też realizując programy sponsorskie lub promocyjne, zwraca szczególną uwagę na ich poziom oraz kompetencję i wiarygodność swoich Partnerów. Dlatego też Bank angażuje się zwykle w projekty wieloletnie, które dzięki swemu poziomowi i znaczeniu umożliwiają osiągnięcie zakładanych przez Partnerów ważnych celów społecznych oraz stanowią wsparcie dla kreowania wizerunku Banku jako instytucji wrażliwej i aktywnej społecznie.

Bank Millennium jest kulturalnie zaangażowany prawie trzy dekady. Równolegle do działalności biznesowej wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym. Jest mecenasem kultury 360°, ponieważ promuje sztukę w niemal wszystkich jej formach, m.in.: muzykę, malarstwo, rzeźbę, film, teatr, fotografię, literaturę i performance. Bank Millennium sięga po kulturę niszową i popularną. Jest z założenia partnerem długodystansowym. Przez 17 lat fundował nagrodę dla wybitnych twórców kultury „Złote Berło”. 11 lat „Pereł Millennium” ― wspólnego programu Banku i TVP, którego celem była produkcja, promocja i prezentacja na antenie TVP wydarzeń artystycznych z kręgu kultury wysokiej. Od 15 lat sponsoruje Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”. Od 6 lat jest z festiwalem muzyki współczesnej „Sacrum Profanum”, a od 5 lat z Gdańskim Festiwalem Muzycznym; od 5 lat z Bella Skyway Festival. Przez 7 lat był związany z Festiwalem „Dwa Teatry”, wspierał także Festiwal Mozartowski w Warszawskiej Operze Kameralnej i wiele innych.