Relacje Inwestorskie

Raporty i prezentacje

Raporty bieżące

Prezentacje i webcasty
 

Fakty kwartalne

Adekwatność kapitałowa

Notowania

Notowania

Notowania
WIG-BANKI 7301.46
-2,53%
WIG 56474.0
-2,11%
mWIG40 4259.43
-1,88%
MILLENNIUM 7.6
-3,80%

18/06/2018 g. 17:30

Kalendarium

26.07.2018 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.
29.10.2018 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.
28.02.2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2018 r.

Polityka informacyjna Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi przejrzystą politykę informacyjną w stosunku do wszystkich akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów i innych interesariuszy.

Kontakt dla Inwestorów

Artur Kulesza

Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami

Katarzyna Stawinoga 

Relacje z Inwestorami

(+48) 22 598 11 10

Marek Miśków

Relacje z Inwestorami - Analityk

(+48) 22 598 11 16

Formularz kontaktowy dla Inwestorów

Odpowiedzi w zakresie relacji inwestorskich
wyślemy w ciągu 48 godzin.

Adres pocztowy

Bank Millennium S.A.
Departament Relacji z Inwestorami
ul. Stanisława Żaryna 2A,
02-593 Warszawa

Kontakt w sprawie WZA

wza@bankmillennium.pl