Zatrzymaj rotowanie bennrów

Relacje Inwestorskie

 1. Raport Finansowy i Społeczny za rok 2019

  Raport Finansowy i Społeczny za rok 2019

  Grupy Banku Millennium

 2. Bank Millennium w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG -&nbspESG

  Bank Millennium w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG - ESG

Raporty i prezentacje

Podstawowe dane finansowe

Ratingi

Ratingi przyznawane przez wyspecjalizowane niezależne agencje ratingowe

Akcjonariat

 • Akcjonariusze

  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

Strategia i dywidenda

Strategia

Aktualna strategia Grupy Banku Millennium

Zobacz Aktualna strategia Grupy Banku Millennium

Dywidenda

Aktualna polityka dywidendowa Grupy Banku Millennium i historia wypłaty

Zobacz Aktualna polityka dywidendowa Grupy Banku Millennium i historia wypłaty

Obligacje

Informacje o obligacjach Banku Millennium S.A.

W dniu 30 stycznia 2019 r. Bank Millennium S.A. wyemitował, w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji, 1.660 obligacji podporządkowanych serii W o wartości nominalnej 500.000 PLN każda. Termin zapadalności wynosi 10 lat. Dzień wykupu przypada 30 stycznia 2029 r. Obligacje posiadają kod ISIN: PLBIG0000461 i są notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, na rynku GPW S.A. i rynku BondSpot S.A. Nota Informacyjna dla obligacji serii W o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, zawierająca m.in. Warunki Emisji Obligacji, jest dostępna na stronie internetowej GPW Catalyst: https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/dokumentyinf/NOTA_INFORMACYJNA_Millennium_seriaW.pdf- link otwiera się w nowym oknie

Poniżej zamieszczona została aktualna tabela odsetkowa.

Informacje dla posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Euro Bank S.A., który w dniu 1 października 2019 r. połączył się z Bankiem Millennium S.A.

W dniu 1 grudnia 2017 r. Euro Bank S.A. wyemitował, w ramach Programu, Obligacje serii EBK C 01122021 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000,00 PLN. Termin zapadalności wynosi 4 lata. Data wykupu przypada na dzień 1 grudnia 2021 r. Poniżej zamieszczone zostały warunki emisji obligacji oraz aktualna tabela odsetkowa. Obligacje posiadają kod ISIN: PLEURBK00033.

Ogłoszenie o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji Euro Bank S.A. pobierz plikOgłoszenie o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji Euro Bank S.A. - link otwiera się w nowym oknie

Informacje o Banku

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Bank Millennium prowadzi przejrzystą politykę informacyjną w stosunku do wszystkich akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów i innych interesariuszy

Dowiedz się więcej
Informacje o Banku

Informacje o Banku

Prezentacja Banku Millennium

Dowiedz się więcej
Analitycy

Analitycy

Analitycy sektora bankowego - autorzy raportów o Banku Millennium

Dowiedz się więcej

Kalendarium

Chcesz być na bieżąco, zapoznaj się z nadchodzącymi wydarzeniami

 • 27.10.2020 r.

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Więcej kalendarium

Kontakt dla Inwestorów

  • Dariusz Górski

   Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami

  • Katarzyna Stawinoga

   Relacje z Inwestorami
   (+48) 22 598 11 10

  • Marek Miśków

   Relacje z Inwestorami - Analityk
   (+48) 22 598 11 16

 • Formularz kontaktowy dla Inwestorów

  Odpowiedzi w zakresie relacji inwestorskich wyślemy w ciągu 48 godzin.

   Wypełnij formularz dla Inwestorów
 • Adres pocztowy

  Bank Millennium S.A.
  Departament Relacji z Inwestorami
  ul. Stanisława Żaryna 2A,
  02-593 Warszawa

   Kontakt w sprawie WZA

Połączenie Euro Banku z Bankiem Millennium