Relacje Inwestorskie

Raporty i prezentacje

Raporty bieżące

Najnowszy raport bieżący 02/12/2016
Wybór audytora.

Dodaj kanał RSS

Prezentacje i webcasty
 

Notowania

Notowania

Notowania
WIG-BANKI 6079.22
+2,29%
WIG 50083.68
+0,88%
mWIG40 4200.87
+0,46%
MILLENNIUM 5.34
+3,29%

06/12/2016 g. 12:48

Kalendarium

28.02.2017 - Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2016 r.

Polityka informacyjna Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi przejrzystą politykę informacyjną w stosunku do wszystkich akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów i innych interesariuszy.

Kontakt dla Inwestorów

Artur Kulesza

Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami

Katarzyna Stawinoga 

Relacje z Inwestorami

(+48) 22 598 11 10

Marek Miśków

Relacje z Inwestorami - Analityk

(+48) 22 598 11 16

Formularz kontaktowy dla Inwestorów

Odpowiedzi w zakresie relacji inwestorskich
wyślemy w ciągu 48 godzin.

Adres pocztowy

Bank Millennium S.A.
Departament Relacji z Inwestorami
ul. Stanisława Żaryna 2A,
02-593 Warszawa

Kontakt w sprawie WZA

wza@bankmillennium.pl