Ochrona danych i polityka prywatności

Na tej stronie dowiesz się:

 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy
 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Banku
 • jakim podmiotom dane mogą być udostępnione
 • jakie są Twoje prawa i obowiązki Banku
 • w jaki sposób łatwo zarządzisz swoimi zgodami

Od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Bank Millennium przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, prowadzenia rachunków bankowych, bezpiecznego realizowania dyspozycji, a także by informować o nowych usługach i produktach.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych?

 • Administratorem Twoich danych w ramach usług oferowanych przez nas jest Bank Millennium S.A. w Warszawie.
 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Twoich danych sprawuje Inspektor Danych Osobowych.
 • Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do właściwych celów.

Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdziesz szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w Banku Millennium S.A. Dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Bank przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umów z Bankiem. Rozwiń sekcję, by sprawdzić pozostałe cele.

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy np. od czasu trwania umowy.

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Regularnie weryfikujemy bazy danych i usuwamy zbędne informacje.

Bank gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Bank będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe sekcje przedstawiają cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Bank pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Banku. Przedstawione poniżej informacje za każdym razem wskazują cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

 • Najczęściej dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.
 • Pozostałe informacje trafiają do nas od innych banków, rejestrów KRS, BIK lub instytucji publicznych.
 • Wszystkie źródła danych są uważnie weryfikowane.

Bank przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIK, BIG. W każdym ze wskazanych przypadków Bank skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 • Podstawowe dane, które przetwarzamy to dane osobowe, kontaktowe i identyfikacyjne.
 • Korzystamy również z danych internetowych (np. lokalizacja czy historia przeglądarki) opartych na tzw. cookies.
 • Co ważne, rodzaj przetwarzanych danych zależy również od relacji z Bankiem.

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

Uprawnieni pracownicy Banku

Organy publiczne i instytucje uprawnione do żądania dostępu

Podmioty współpracujące z Bankiem, np. kurierzy lub producenci kart płatniczych

Jakie są Twoje prawa?

 • Przysługuje Ci szereg praw dotyczących danych osobowych, w tym prawo dostępu do nich, możliwość zmian, ograniczenie przetwarzania.
 • Pamiętaj jednak, że podczas zawierania umowy, niektóre dane są niezbędne do jej podpisania.
 • Formalności związanie z zarządzaniem Twoimi danymi załatwisz w oddziale Banku, przez TeleMillennium oraz w Millenecie.

Co oznacza profilowanie?
Czasami możemy profilować Twoje dane, co ułatwia Ci skorzystanie z produktów dopasowanych do Twoich potrzeb.

Co oznacza zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
Zautomatyzowane decyzje, w tym oparte na profilowaniu, podejmujemy w przypadku oceny ryzyka (np. oceny zdolności i wiarygodności kredytowej lub ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu).

Zasady ochrony prywatności


Szczegółowe informacje o rodzajach, działaniu, łączeniu z innymi danymi, zmianie ustawień lub usuwaniu plików cookie znajdziesz na stronie Polityka plików cookie.