Zatrzymaj rotowanie bennrów
 1. Raport finansowy i ESG 2021
 2. WIG ESG

  WIG ESG

  Bank Millennium w składzie WIG ESG

 3. Złoty Listek CSR

  Złoty Listek CSR

  Bank Millennium wyróżniony po raz kolejny przez tygodnik Polityka

 4. Strategia ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024

  Strategia ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024

   

Wydarzenia

Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru ESG (Environment, Social, Governance)

Zarządzanie ESG

Zarządzanie ESG

W Grupie Banku Millennium wdrożono jawną, przejrzystą i efektywną Politykę Zrównoważonego Rozwoju. Polityka ta zawiera wytyczne przyjęte w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju, minimalizowania wpływu na środowisko, zapobiegania i zwalczania wszelkich form korupcji i przekupstwa, tworzenia wartości społecznej i bliskiej relacji ze społecznościami lokalnymi, ochrony i poszanowania praw człowieka, poszanowania różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu, integracji ryzyk środowiskowych i społecznych w zarządzaniu Grupą Banku Millennium i w relacjach z dostawcami oraz udostępniania zrównoważonych produktów finansowych, które sprzyjają celom dekarbonizacyjnym oraz budowie bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Więcej informacji:

Zasady zrównoważonego rozwoju

Zasady przeciwdziałania korupcji

Zasady dotyczące oddziaływania społecznego

Zasady przestrzegania praw człowieka

Zasady dotyczące różnorodności

Polityka wolontariatu korporacyjnego

Zasady odpowiedzialnego finansowania

Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju dla dostawców

Zarządzanie ESG

Zarządzanie ESG

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy - m.in. klientów, pracowników, lokalnych społeczności, a także dbałość o środowisko naturalne i ochronę klimatu w planowaniu i realizacji strategii firmy. Tematy związane z ESG są integralną częścią strategii Grupy Banku Millennium.

Więcej informacji: Raport Roczny 2021

ESG 2021 - główne założenia, realizowane i planowane działania

Nasze priorytety

Koncentrujemy się na czterech obszarach:

 • Klienci
  Bankowość bez barier. Zależy nam, aby wszyscy klienci mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnieńlink otwiera się w nowym oknie także dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu w dostępie do placówek, bankomatów, systemu internetowego, aplikacji mobilnej i strony internetowej banku oraz serwisu telefonicznego.
 • Pracownicy
  Tworzymy atrakcyjne środowisko pracy. Budujemy relacje oparte na zaufaniu, stawiamy na jakość i innowacyjność, pomagamy pracownikom rozwijać się i promujemy współpracę.
 • Społeczeństwo
  Edukacja Finansowa. Prowadzimy program edukacji przedszkolaków „Finansowy Elementarz”link otwiera się w nowym oknie, bo wierzymy, że dobre nawyki finansowe warto kształtować już w dzieciństwie. Rozwinęliśmy program poradnikowy dla rodziców przedszkolaków, którzy chcą edukować swoje dzieci. Przeprowadziliśmy też badanie opinii wśród rodziców, aby dobrze dopasować program edukacji.
  Wolontariat. Wiemy, że nasi pracownicy znają najlepiej potrzeby lokalnej społeczności. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie pandemii, żeby przyznać granty w konkursielink otwiera się w nowym oknie na najlepsze projekty wolontariackie.
 • Środowisko
  Postępujemy zgodnie z polityką środowiskową Grupy Banku Millennium 2020link otwiera się w nowym oknie: wprowadzamy własne działania prośrodowiskowe, oferujemy proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie oraz rozwijamy edukację ekologiczną.

Więcej informacji: Wydarzenia i działania ESG na YouTubelink otwiera się w nowym oknie


Partnerstwa i wyróżnienia

Bank Millennium jest sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw:

 • Partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG);
 • Karty Różnorodności – zobowiązania podpisywanego przez organizacje, które działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Powadzone przez nas działania ESG są wysoko oceniane przez rynek:

 • Znajdujemy się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Mamy na swoim koncie m.in. nagrodę Złotego Bankiera za program edukacyjny „Finansowy Elementarz”, Złote Listki CSR tygodnika Polityka, tytuł „Lidera klimatycznego Polska 2021” magazynu Forbes oraz Solidnego Pracodawcy.

Chronimy lasy z WWF

Chronimy lasy z WWF

Od 2008 roku Bank Millennium współpracuje i wspiera międzynarodową organizację działającą na rzecz naszej planety. Klienci mogą wesprzeć nasze działania decydując się na kartę kredytową WWF Millennium Mastercard.

Publikacje

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką ESG w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl