Zatrzymaj rotowanie bennrów
 1. Raport ESG za 2023 rok
 2. SFDR

  SFDR

  Informacje wymagane przez przepisy rozporządzenia SFDR

 3. Złoty Listek CSR

  Złoty Listek CSR

  Bank Millennium wyróżniony po raz kolejny przez tygodnik Polityka

 4. Strategia ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024

  Strategia ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024

   

Wydarzenia

Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru ESG (Environment, Social, Governance)

Zasady ESG

Zasady ESG

W Grupie Banku Millennium wdrożono jawną, przejrzystą i efektywną Politykę Zrównoważonego Rozwoju. Polityka ta zawiera wytyczne przyjęte w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju, minimalizowania wpływu na środowisko, zapobiegania i zwalczania wszelkich form korupcji i przekupstwa, tworzenia wartości społecznej i bliskiej relacji ze społecznościami lokalnymi, ochrony i poszanowania praw człowieka, poszanowania różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniu, integracji ryzyk środowiskowych i społecznych w zarządzaniu Grupą Banku Millennium i w relacjach z dostawcami oraz udostępniania zrównoważonych produktów finansowych, które sprzyjają celom dekarbonizacyjnym oraz budowie bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa.

Więcej informacji:

Zasady zrównoważonego rozwoju

Zasady przeciwdziałania korupcji

Zasady dotyczące oddziaływania społecznego

Zasady przestrzegania praw człowieka

Zasady dotyczące różnorodności

Polityka wolontariatu korporacyjnego

Zasady odpowiedzialnego finansowania

Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju dla dostawców

Polityka klimatyczna

WIG-ESG

Bank Millennium w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG

Od stycznia 2020 Bank Millennium notowany jest w indeksie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej, w latach 2010-2019, Bank był notowany w Respect Index.

Indeks WIG-ESG jest publikowany na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego.

Więcej informacjilink otwiera się w nowym oknie


Partnerstwa i wyróżnienia

Bank Millennium jest sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw:

 • Partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG);
 • Karty Różnorodności – zobowiązania podpisywanego przez organizacje, które działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Powadzone przez nas działania ESG są wysoko oceniane przez rynek:

 • Znajdujemy się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Mamy na swoim koncie m.in. nagrodę „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023” Financial Times, Złote Listki CSR tygodnika Polityka 2021 i 2022, tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie 2022” w ramach Badania Świadomości Klimatycznej Spółek, nagrodę najlepszy bank w Polsce wg Global Finance w konkursie Best Bank Awards, nagrodę Solidny Pracodawca 2022 oraz 2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe” magazynu Forbes Polska i firmy Statista.

Chronimy lasy z WWF

Chronimy lasy z WWF

Od 2008 roku Bank Millennium współpracuje i wspiera międzynarodową organizację działającą na rzecz naszej planety. Klienci mogą wesprzeć nasze działania decydując się na kartę kredytową WWF Millennium Mastercard.

Publikacje

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką ESG w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl