Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru ESG.

Zarządzanie ESG

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy (m.in. klientów, pracowników, lokalnych społeczności) w planowaniu i realizacji strategii firmy. Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) były częścią strategii Grupy Banku Millennium na lata 2018-2020 oraz zostaną ujęte w nowej strategii na lata 2022-2024. W związku z pandemią, rok 2021 traktujemy jako przejściowy przed wejściem w życie nowej strategii, jednak tematyka zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu niezmiennie pozostaje częścią naszej strategii biznesowej.

Więcej informacji: Raport Roczny 2020

ESG 2021 - główne założenia, realizowane i planowane działania

Nasze priorytety

Angażujemy się w działania społeczne i zrównoważonego rozwoju koncentrując się na czterech obszarach:

 

 • Klienci.
  Bankowość bez barier. Chcemy, aby wszyscy klienci mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnień także dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu - dostępne placówki, bankomaty i strona internetowa banku oraz głosowy serwis telefoniczny.
 • Pracownicy.
  Tworzymy atrakcyjne środowisko pracy. Budujemy relacje oparte na zaufaniu, stawiamy na jakość i innowacyjność, pomagamy pracownikom się rozwijać i promujemy współpracę.
 • Społeczeństwo.
  Edukacja Finansowa. Prowadzimy program edukacji przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, bo wierzymy, że dobre nawyki finansowe warto kształtować już w dzieciństwie.
  Wolontariat. Wiemy, że nasi pracownicy znają najlepiej potrzeby lokalnej społeczności. Dlatego przyznajemy granty w konkursie na najlepsze projekty wolontariackie.
 • Środowisko.
  Postępujemy zgodnie z polityką środowiskową 2020: wprowadzamy własne działania prośrodowiskowe, oferujemy proekologiczne produkty i odpowiedzialne finansowanie oraz rozwijamy edukację ekologiczną

Więcej informacji: Wydarzenia i działania ESG na YouTube

Partnerstwa i wyróżnienia

Bank Millennium jest sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw:

 • Karty Różnorodności – zobowiązania podpisywanego przez organizacje, które działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności;
 • partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

Powadzone przez nas działania ESG są wysoko oceniane przez rynek:

 • Znajdujemy się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • W Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce.
 • Zostaliśmy nagrodzeni Złotym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka.

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport społeczny. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Kontakt

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką odpowiedzialnego biznesu w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl