Nieruchomości Millennium

W związku z restrukturyzacją sieci placówek, Bank Millennium S.A. dysponuje nieruchomościami przeznaczonymi do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi informacjami o poszczególnych nieruchomościach, a w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt, zgodnie z podanymi w nich wskazaniami.

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 19/23

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 1 703 m2

Powierzchnia działki: 1 855 m2

Dowiedz się więcej - Gdańsk, Al. Grunwaldzka 19/23


Bartoszyce, ul. Warszawska 1a

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 926,44 m2

Dowiedz się więcej - Bartoszyce, ul. Warszawska 1a


Hajnówka, ul. Elektryczna

Nieruchomość niezabudowana

Powierzchnia działki: 5 610 m2

Dowiedz się więcej - Hajnówka, ul. Elektryczna


Sępólno Krajeńskie, ul. Hallera 13

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia działki: 407 m2

Powierzchnia budynku: 889 m2

Dowiedz się więcej - Sępólno Krajeńskie, ul. Hallera 13


Koszalin, ul. 1-go Maja 36

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 1 160 m2

Dowiedz się więcej - Koszalin, ul. 1-go Maja 36


Gdańsk, ul. Targ Drzewny 1

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 2 508 m2

Dowiedz się więcej - Gdańsk, ul. Targ Drzewny 1


Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 2 707 m2

Dowiedz się więcej - Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16


Toruń, ul. Szosa Chełmińska 17

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 3 180 m2

Dowiedz się więcej - Toruń, ul. Szosa Chełmińska 17


Elbląg, ul. Królewiecka 11

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 2 222 m2

Dowiedz się więcej - Elbląg, ul. Królewiecka 11


Mońki, ul. Wyzwolenia 4a

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia działki: 492 m2

Powierzchnia budynku: 657 m2

Dowiedz się więcej - Mońki, ul. Wyzwolenia 4a


Warszawa, ul. Cynamonowa 2

Lokal biurowo-usługowy

Powierzchnia lokalu: 140,55 m2

Dowiedz się więcej - Warszawa, ul. Cynamonowa 2


Gdańsk, ul. Grunwaldzka 615

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 356,8 m2

Powierzchnia działki: 2 040 m2

Dowiedz się więcej - Gdańsk, ul. Grunwaldzka 615


Gdańsk, ul. Grunwaldzka 469

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 601,40 m2

Powierzchnia działki: 2 252 m2

Dowiedz się więcej - Gdańsk, ul. Grunwaldzka 469


Białystok, al. Piłsudskiego 13/1

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 2 290 m2

Powierzchnia gruntu: 1.965 m2

Dowiedz się więcej - Białystok, al. Piłsudskiego 13/1


Kościerzyna, ul. Staszica 8

Budynek biurowo-usługowy

Powierzchnia budynku: 870 m2

Dowiedz się więcej - Kościerzyna, ul. Staszica 8


Jednocześnie informujemy, że sprzedaż, dzierżawa lub wynajem nieruchomości nastąpi w drodze konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 1. Oferty z podaniem ceny i formy pozyskania nieruchomości prosimy składać w zamkniętych kopertach.Oferta powinna zawierać:
  • adres nieruchomości, której dotyczy oferta
  • proponowaną formę pozyskania nieruchomości (najem, dzierżawa, zakup)
  • proponowaną cenę zakupu lub proponowaną kwotę czynszu najmu / dzierżawy
  • proponowany okres najmu / dzierżawy
  • proponowany termin zakupu lub w przypadku najmu / dzierżawy termin przejęcia nieruchomości
  • termin ważności oferty
  • informacje dotyczące osobowości prawnej oferenta: w przypadku osób prawnych - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wypis z ewidencji.

  Oferta powinny być zaadresowana w sposób następujący:

  Bank Millennium S.A.
  Millennium Park
  Przewodniczący Komisji Selekcyjnej
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa
  OFERTA (dotyczy nieruchomości .....) - prosimy podać adres nieruchomości.

 2. Do wybranych oferentów zostanie przesłane pisemne zaproszenie do drugiego etapu negocjacji. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konkursu będzie wpłacenie wadium w terminie i wysokości podanej w wyżej wymienionym zaproszeniu.