Bank Millennium

Bank Millennium. Inspirowany Tobą

O Banku

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Jesteśmy bankiem cyfrowym, dążymy do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce. Naszym priorytetem jest ułatwianie codziennego życia klientom poprzez oferowanie im wygodnego i intuicyjnego dostępu do usług finansowych i pozafinansowych. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez Bank zmian jest klientocentryzm i dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika – uważne słuchanie klientów, obserwacja ich preferencji i testowanie z nimi usług w bankowym User-Experience Lab.

Znajomość polskiego rynku finansów zbudowaliśmy na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełniamy ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku.

Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Fundacja Banku Millennium, Millennium Goodie, Millennium Bank Hipoteczny

Bank Millennium przejął Euro Bank 31 maja 2019 r. po uzyskaniu wymaganych zgód UOKiK i Komisji Nadzoru Finansowego. 1 października 2019 r. nastąpił wpis fuzji prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym i banki zostały formalnie połączone.

Dzięki połączeniu Bank Millennium zaproponuje obecnym i nowym klientom jeszcze lepszą obsługę, szerszą ofertę i kolejne innowacyjne rozwiązania.

Fundacja Banku Millennium wspiera projekty edukacji finansowej i wolontariatu pracowniczego. Misja Fundacji, to: „Pomnażamy kapitał społeczny” odnosi się ona do wspierania projektów, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych.

Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych.

Grupa Banku Millennium

Informacja dodatkowa

Nieruchomości Millennium

Nieruchomości Millennium do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.