Bank Millennium

Bank Millennium. Inspirowany Tobą

O Banku

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Jesteśmy bankiem cyfrowym, dążymy do stania się najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce. Naszym priorytetem jest ułatwianie codziennego życia klientom poprzez oferowanie im wygodnego i intuicyjnego dostępu do usług finansowych i pozafinansowych. Kluczem do wszystkich wprowadzanych przez Bank zmian jest klientocentryzm i dbałość o najwyższej jakości doświadczenie użytkownika – uważne słuchanie klientów, obserwacja ich preferencji i testowanie z nimi usług w bankowym User-Experience Lab.

Znajomość polskiego rynku finansów zbudowaliśmy na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, uzupełniamy ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku.

Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium w skład, której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Fundacja Banku Millennium, Millennium Goodie, Millennium Bank Hipoteczny

Bank Millennium przejął Euro Bank 31 maja 2019 r. po uzyskaniu wymaganych zgód UOKiK i Komisji Nadzoru Finansowego. 1 października 2019 r. nastąpił wpis fuzji prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym i banki zostały formalnie połączone.

Dzięki połączeniu Bank Millennium zaproponuje obecnym i nowym klientom jeszcze lepszą obsługę, szerszą ofertę i kolejne innowacyjne rozwiązania.

Fundacja Banku Millennium wspiera projekty edukacji finansowej i wolontariatu pracowniczego. Misja Fundacji, to: „Pomnażamy kapitał społeczny” odnosi się ona do wspierania projektów, które angażują do działania na rzecz społeczności lokalnych.

Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-021-29-31 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 1 213 116 777,00 złotych.

Grupa Banku Millennium

Informacja dodatkowa

Kim jesteśmy

Nieruchomości Millennium

Nieruchomości Millennium do sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu.