Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia
Data Wydarzenie
03.02.2020

Wstępne wyniki skonsolidowane za 2019 r.

14.02.2020

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2019 r.

11.05.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

23.07.2020

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

27.10.2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

Archiwalne wydarzenia