Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Od dnia 24 października 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Bogusław Kott jest, od 1994 r., Członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od maja 2020 r. Członkiem Honorowym. Od dnia 1 września 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego.

Członek Rady Nadzorczej Banku spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.