Ratingi

Moody's Investor Service Ltd

Rating Wartość
Długoterminowy Rating Depozytowy Baa3 (perspektywa pozytywna)
Krótkoterminowy Rating Depozytowy Prime-3
Indywidualny BCA ba3
Ryzyko kontrahenta (CR Rating) Baa2/Prime-2

Fitch Ratings

Rating Wartość
Podmiotu (IDR) BB+
Długoterminowy w skali krajowej BBB+ (pol)
Krótkoterminowy B
Viability bb+
Shareholder Support Rating (SSR) b+
Perspektywa ratingu pozytywna

Capital Intelligence (niezamówiony)

Rating Wartość
Długoterminowy w walutach obcych BBB-
Krótkoterminowy w walutach obcych A3
Rating indywidualny (BSR) bbb-
Perspektywa ratingu stabilna