Ratingi

Fitch Ratings Wartość
Podmiotu (IDR) BBB-
Długoterminowy w skali krajowej A (pol)
Krótkoterminowy F3
Viability bbb-
Wsparcia 4
Perspektywa ratingu stabilna

 

Moody's Investor Service Ltd Wartość
Długoterminowy Rating Depozytowy Baa3 (perspektywa pozytywna)
Krótkoterminowy Rating Depozytowy Prime-3
Indywidualny BCA ba2
Ryzyko kontrahenta (CR Assessment) Baa2/Prime-2

 

Capital Intelligence (niezamówiony) Wartość
Długoterminowy w walutach obcych BBB
Krótkoterminowy w walutach obcych A3
Siły finansowej BBB
Wsparcia 3
Perspektywa ratingu stabilna