Ratingi

Fitch Ratings Wartość
Podmiotu (IDR) BBB-
Długoterminowy w skali krajowej A (pol)
Krótkoterminowy F3
Viability bbb-
Wsparcia 4
Perspektywa ratingu stabilna

 

Moody's Investor Service Ltd Wartość
Długoterminowy Rating Depozytowy Ba1 (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy Rating Depozytowy NP
Indywidualny BCA Ba3
Ryzyko kontrahenta (CR Assessment) Baa3/Prime 3

 

Capital Intelligence (niezamówiony) Wartość
Długoterminowy w walutach obcych BBB
Krótkoterminowy w walutach obcych A3
Siły finansowej BBB
Wsparcia 3
Perspektywa ratingu stabilna