Ratingi

Fitch Ratings Wartość
Podmiotu (IDR) BBB-
Długoterminowy w skali krajowej A (pol)
Krótkoterminowy F3
Viability bbb-
Wsparcia 4
Perspektywa ratingu stabilna

 

Moody's Investor Service Ltd Wartość
Długoterminowy Rating Depozytowy Baa2 (perspektywa pozytywna)
Krótkoterminowy Rating Depozytowy Prime-2
Indywidualny BCA ba1
Ryzyko kontrahenta (CR Rating) Baa1/Prime-2

 

Capital Intelligence (niezamówiony) Wartość
Długoterminowy w walutach obcych BBB
Krótkoterminowy w walutach obcych A3
Siły finansowej BBB
Wsparcia 3
Perspektywa ratingu stabilna