Moody's Investor Service Ltd Wartość
Długoterminowy Rating Depozytowy Baa1 (perspektywa stabilna)
Krótkoterminowy Rating Depozytowy Prime-2
Indywidualny BCA baa3
Ryzyko kontrahenta (CR Rating) A3/Prime-2

 

Fitch Ratings Wartość
Podmiotu (IDR) BBB-
Długoterminowy w skali krajowej A (pol)
Krótkoterminowy F3
Viability bbb-
Wsparcia 4
Perspektywa ratingu negatywna

 

Capital Intelligence (niezamówiony) Wartość
Długoterminowy w walutach obcych BBB+
Krótkoterminowy w walutach obcych A2
Rating indywidualny (BSR) bbb+
Perspektywa ratingu negatywna