Polityka informacyjna Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi przejrzystą politykę informacyjną w stosunku do wszystkich akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów i innych interesariuszy.

Zakres ujawnianych przez Bank informacji spełnia wymogi Prawa Bankowego, Kodeksu spółek handlowych, Ustaw o ofercie publicznej oraz obrocie instrumentami finansowymi, a także innych szczegółowych przepisów dotyczących instytucji finansowych oraz spółek publicznych notowanych na GPW. Realizując politykę informacyjną, Bank jako spółka publiczna i instytucja nadzorowana, przestrzega także przepisów prawa dotyczących poufności i ochrony informacji.

Polityka informacyjna Banku jest także zgodna z zasadami ładu korporacyjnego, w tym zapewnia wszystkim udziałowcom i inwestorom właściwy dostęp do informacji.

Terminy najbliższych planowanych publikacji znajdują się w sekcji Kalendarium.