Dywidendy

Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, z uwzględnieniem zaleceń nadzorczych.

Decyzje dot. dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejmując uchwałę o podziale zysku między dotychczasowych akcjonariuszy WZA zobowiązane jest określić: wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

Historia wypłaty dywidendy

 
Dane skonsolidowane (mln zł) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dywidenda na jedną akcję (w zł): 0,00 0,10 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 - - 0,002)
Dzień prawa do dywidendy - 16-05-2011 - - 07-05-2014 - - - - - -
Dzień wypłaty dywidendy - 30-05-2011 - - 21-05-2014 - - - - - -
Wysokość dywidendy - 121,3 - - 266,9 - - - - - -
Stopa dywidendy1): - 2,0% - - 3,1% - - - - - -


1) Stopa dywidendy do kursu z końca roku
2) Propozycja Zarządu Banku