Bank Millennium posiada politykę dotyczącą wypłaty dywidendy na poziomie pomiędzy 35% a 50% zysku netto, z uwzględnieniem zaleceń nadzorczych.

Decyzje dot. dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podejmując uchwałę o podziale zysku między dotychczasowych akcjonariuszy WZA zobowiązane jest określić: wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

Historia wypłaty dywidendy

Dane skonsolidowane (mln zł)20092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Dywidenda na jedną akcję (w zł):0,000,100,000,000,220,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Dzień prawa do dywidendy-16-05-2011--07-05-2014---------
Dzień wypłaty dywidendy-30-05-2011--21-05-2014---------
Wysokość dywidendy-121,3--266,9---------
Stopa dywidendy1):-2,0%--3,1%---------


1) Stopa dywidendy do kursu z końca roku