Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Czerwiec 2017

Raport bieżący nr 16/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Maj 2017

Raport bieżący nr 15/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 14/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 12/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr 11/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Kwiecień 2017

Raport bieżący nr 10/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przekazuje w załączeniu powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Dowiedz się więcej - Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w opublikowanym przez Bank w dniu 25 kwietnia 2017 r. przed sesją giełdową w Warszawie, raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał 2017 r. („raport”), zidentyfikowana została omyłka pisarska w polskiej wersji raportu. W zdaniu umieszczonym na stronie 40 raportu: „W kwietniu 2017 r. Bank wyemitował w ramach realizowanego programu emisji, 3-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i wartości 300 mln EUR, które zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.” zamiast waluty PLN, błędnie wskazano EUR jako walutę emisji. Poprawne zdanie brzmi: „W kwietniu 2017 r. Bank wyemitował w ramach realizowanego programu emisji, 3-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu i wartości 300 mln PLN, które zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych.”

Dowiedz się więcej - Korekta skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I kwartał 2017 r.

Marzec 2017

Raport bieżący nr 8/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 31 marca 2017 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Wykaz Akcjonariuszy

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 31 marca 2017 r.