Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Kwiecień 2019

Raport bieżący nr 12/2019

Bank Millennium S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") o określeniu dla Banku wysokości składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r.

Dowiedz się więcej - Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2019 roku.

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia, iż otrzymał informację od agencji ratingowej Moody's Investors Service (“Moody’s”) o podwyższeniu długoterminowych ratingów depozytowych Banku do Baa1 z Baa2.

Dowiedz się więcej - Podwyższenie ratingów Banku Millennium przez agencję Moody’s

Marzec 2019

Raport bieżący nr 10/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 25 marca 2019 r.

Dowiedz się więcej - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku (ZWZ) w dniu 25 marca 2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz ogólnej liczbie głosów.

Dowiedz się więcej - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. w dniu 25 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 marca 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, wyemitowanych przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku.

Dowiedz się więcej - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W do instrumentów w kapitale Tier II

Luty 2019

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 25 marca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,

Dowiedz się więcej - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 25 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2018”.

Dowiedz się więcej - Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2018

Styczeń 2019

Raport bieżący nr 4/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. została rozliczona emisja 1.660 obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 830.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Obligacje zostały wyemitowane na warunkach podanych w ww. raporcie bieżącym nr 2/2019.

Dowiedz się więcej - Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W