Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Luty 2017

Raport bieżący nr 3/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny Banku za rok 2016, którego data przekazania została uprzednio ustalona na 6 marca 2017 r. (raport bieżący nr 1/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.), zostanie opublikowany w dniu 3 marca 2017 r. Zmiana terminu publikacji formalnie umożliwi przeprowadzenie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do końca marca 2017 r.

Dowiedz się więcej - Zmiana terminu przekazania raportu finansowego Banku Millennium S.A. za rok 2016.

Styczeń 2017

Raport bieżący nr 1/2017

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny Banku za rok 2016, którego data przekazania została uprzednio ustalona na 28 lutego 2017 r. (raport bieżący nr 74/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.), zostanie opublikowany w dniu 6 marca 2017 r. Nie przewiduje się przekazania wstępnych wyników skonsolidowanych za rok 2016 (publikację których uprzednio planowano na dzień 31 stycznia 2017 r., stosownie do raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.).

Dowiedz się więcej - Zmiana terminu przekazania raportu finansowego Banku Millennium S.A. za rok 2016.