Raporty bieżące

Raporty bieżące

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Wszystkie
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

Maj 2024

Raport bieżący nr 17/2024

Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, że w następstwie podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców.

Dowiedz się więcej -Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie przedłużenia wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w II kw. 2024 r.

Kwiecień 2024

Raport bieżący nr 16/2024

Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 25 września 2023 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Dowiedz się więcej -Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 100 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 15/2024

Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Dowiedz się więcej -Raport aktualizujący - podsumowanie kosztów subskrypcji obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

Raport bieżący nr 14/2024

Aktualizacja ratingów Banku Millennium oraz zmiana perspektywy ratingowej przez agencję Moody’s

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") zawiadamia, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”), potwierdziła długo- oraz krótko-terminowe ratingi depozytowe Banku na poziomie Baa3/P-3 oraz zmieniła perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego Banku na pozytywną z negatywnej.

Dowiedz się więcej -Aktualizacja ratingów Banku Millennium oraz zmiana perspektywy ratingowej przez agencję Moody’s

Raport bieżący nr 13/2024

Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 19 kwietnia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku, uchwalonych uchwałami nr 30 i 31 („Uchwały”) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 marca 2024 r. Treść Uchwał Bank opublikował raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Dowiedz się więcej -Dokonanie przez Sąd rejestracji zmian Statutu Banku Millennium S.A. uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Banku dnia 27 marca 2024 r. uchwałami nr 30 i 31

Raport bieżący nr 12/2024

Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła Uchwałę nr 15/2024, określającą wysokość należnej od Banku składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2024 rok (z uwzględnieniem wysokości korekty składek za lata 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023) w kwocie 60 840 867,77 zł.

Dowiedz się więcej -Wysokość rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji w 2024 r.

Raport bieżący nr 11/2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w I kwartale 2024 r. wynosi 507 milionów złotych. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank S.A. przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 41 miliony złotych.

Dowiedz się więcej -Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w I kwartale 2024 r.

Raport bieżący nr 10/2024

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku w dniu 4 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Raport bieżący nr 9/2024

Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank") informuje, że Bank otrzymał od Członka Zarządu Banku powiadomienie o zbyciu akcji Banku w dniu 2 kwietnia 2024 r.

Dowiedz się więcej -Powiadomienie o zbyciu akcji Banku Millennium S.A. dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Banku.

Marzec 2024

Raport bieżący nr 8/2024

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przesyła, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 marca 2024 r. („WZA”), wraz z załącznikami.

Dowiedz się więcej -Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27 marca 2024 r.