Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Styczeń 2018

Raport bieżący nr 1/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. i 33/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Millennium SA („Bank”) informuje, że w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 557, Bank otrzymał decyzję o nałożeniu na Bank – na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. W związku z powyższą decyzją bufor ten pozostaje na tym samym poziomie, co dotychczas.

Dowiedz się więcej - Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca utrzymania poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym