Raporty bieżące

Raporty bieżące

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Wszystkie
 • styczeń
 • luty
 • marzec
 • kwiecień
 • maj
 • czerwiec
 • lipiec
 • sierpień
 • wrzesień
 • październik
 • listopad
 • grudzień

Styczeń 2024

Raport bieżący nr 2/2024

Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium IV kw. 2023 r. / 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 4-ty kwartał 2023 r./2023 r.”.

Dowiedz się więcej -Wstępne nieaudytowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium IV kw. 2023 r. / 2023 r.

Raport bieżący nr 1/2024

Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w IV kwartale 2023 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje, iż szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez Bank, utworzonych w IV kwartale 2023 r. wynosi 620 milionów złotych.

Dowiedz się więcej -Szacunkowa wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w IV kwartale 2023 r.