Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Grudzień 2016

Raport bieżący nr 39/2016 - godz. 14:45

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2016 r., Rada Nadzorcza Banku zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku i innych obowiązujących przepisów oraz norm zawodowych, podjęła uchwałę dotyczącą wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14 („PwC”), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzenia czynności rewizji finansowej w Banku Millennium S.A. i w Grupie Kapitałowej Banku Millennium za rok 2017.

Dowiedz się więcej - Wybór audytora.

Październik 2016

Wrzesień 2016

Raport bieżący nr 36/2016 – godz. 17:28

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. Bank Millennium S.A. („Bank") nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe („BPW") w liczbie 3.000 sztuk, stanowiących 100% jednej serii.

Dowiedz się więcej - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

Sierpień 2016

Raport bieżący nr 35/2016 - godz. 18:43

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") z dnia 10.08.2016 r., wydane (na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, "KNF") na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ustawy z 5.08.2015 r. o nadzorze makroostrożnosciowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Dowiedz się więcej - Informacja dotycząca postępowania administracyjnego KNF i otrzymania przez Bank opinii Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie zidentyfikowania przez KNF Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Raport bieżący nr 34/2016 - godz. 17:05

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") zawiadamia, iż otrzymał informację od agencji ratingowej Fitch (“Fitch”) o podniesieniu długoterminowego ratingu kredytowego Banku na skali krajowej (National Rating) do poziomu ‘A’ z ‘A-’.

Dowiedz się więcej - Informacja od agencji ratingowej Fitch

Lipiec 2016

Czerwiec 2016

Raport bieżący nr 32/2016

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 r. Bank Millennium S.A. („Bank") nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe („BPW") w liczbie 925 sztuk.

Dowiedz się więcej - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

Raport bieżący nr 31/2016

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 22 czerwca 2016 r. Bank Millennium S.A. („Bank") nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe („BPW") w liczbie 1.470 sztuk.

Dowiedz się więcej - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

Raport bieżący nr 30/2016

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 15 czerwca 2016 r. Bank Millennium S.A. („Bank") nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe („BPW") w liczbie 311 sztuk.

Dowiedz się więcej - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.