Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Marzec 2019

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 marca 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 830.000.000 PLN, wyemitowanych przez Bank w dniu 30 stycznia 2019 r. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku.

Dowiedz się więcej - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W do instrumentów w kapitale Tier II

Luty 2019

Raport bieżący nr 7/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 25 marca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,

Dowiedz się więcej - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 25 marca 2019 r.

Raport bieżący nr 5/2019

Zarząd Banku Millennium S.A. w załączeniu przekazuje „Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2018”.

Dowiedz się więcej - Wstępne (niezaudytowane) wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku 2018

Styczeń 2019

Raport bieżący nr 4/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. została rozliczona emisja 1.660 obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 830.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Obligacje zostały wyemitowane na warunkach podanych w ww. raporcie bieżącym nr 2/2019.

Dowiedz się więcej - Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W