Podstawowe informacje o Banku Millennium

 

Bank Millennium S.A. powstał w 1989 roku jako Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., który w 1997 roku zmienił nazwę na BIG Bank Gdański, a w 2003 roku na obecną. Jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Znajomość polskiego rynku finansów zbudowaliśmy na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych, uzupełniamy ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp)link otwiera się w nowym oknie - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku (posiada 50,10% akcji Banku).

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzą: Millennium Leasinglink otwiera się w nowym oknie, Millennium Dom Maklerskilink otwiera się w nowym oknie, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnychlink otwiera się w nowym oknie. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji.

Misją Banku Millennium jest wspieranie klientów w osiąganiu sukcesu finansowego dzisiaj i w przyszłości. Celem Banku, wynikającym z realizacji tej misji, jest dostarczanie najwyższej jakości uniwersalnych usług finansowych wszystkim grupom klientów oraz sprostanie wyzwaniom, jakie niesie rozwój rynku usług finansowych w Polsce, co powinno przynieść stały wzrost wartości Banku dla Akcjonariuszy.

Bank Millennium jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 r. i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskim parkiecie.

W lutym 2010 Banku Millennium zakończył z sukcesem emisję akcji serii L z prawem poboru. W wyniku emisji Bank Millennium podwyższył kapitał własny o ponad 1 mld zł, dzięki czemu zarówno Grupa jak i Bank wzmocniły swoje współczynniki wypłacalności i wkrótce zaczęły realizować nową strategię biznesową na lata 2012-2014 „Przebudowa modelu biznesu w celu zwiększenia zyskowności”.

Następnie w 2015 r. Bank zaktualizował strategię na lata 2015-2017 z nadrzędnym celem koncentracji na zachowaniu zyskowności, przy utrzymaniu celu wzrostu organicznego.

Zbliżając się do końca okresu poprzedniej Strategii na lata 2015-2017 i po osiągnięciu najważniejszych celów (jak np. liczba aktywnych klientów, udział w rynku środków klientów detalicznych oraz relacja koszty/dochody), Bank przyjął główne kierunki nowej strategii na okres 2018-2020. Punktem wyjścia do przedmiotowej strategii były korzystne uwarunkowania makroekonomiczne jak i nowe trendy w środowisku bankowym. Skuteczna realizacja Strategii 2020 powinna przynieść Bankowi Millennium silny wzrost zwiększający skalę działania, wysoką wydajność kosztową oraz konkurencyjny w sektorze zwrot dla akcjonariuszy.

Zmiany otoczenia gospodarczego, bezprecedensowe w swojej skali, spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 na początku 2020 roku, w połączeniu z dynamicznymi zmianami zachowań klientów doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby wyzwań, przed którymi stają banki, ograniczyły przewidywalność a także zwiększyły niepewność do wyjątkowego poziomu. W tej sytuacji, Grupa BM podjęła decyzję o przedłużeniu strategii na lata 2018-20 o jeszcze jeden rok i o przygotowaniu nowej na lata 2022-2024.

W strategii na lata 2022 - 2024 („Strategia”) ogłoszonej przez Grupę BM 6 grudnia 2021 r. (szczegóły tutaj: 2022-24 Strategia_zaryslink otwiera się w nowym oknie i 2022-2024 Strategia_prezentacjalink otwiera się w nowym oknie). Grupa BM koncentruje się na odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i akcjonariuszy po pandemii. Nasze aspiracje obejmują osiągnięcie do roku 2024 zysku netto w wysokości 2 miliardów zł (z wyłączeniem kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) oraz ROE przed tymi kosztami w wysokości około 14%. Poprawa wskaźników efektywności oraz wzrostu biznesu ma wynikać z dalszego wzrostu liczby aktywnych klientów (do ponad 3 milionów w 2024 roku), jak również usprawnień efektywnej kosztowo i skalowalnej platformy operacyjnej (współczynnik koszty-do-dochodów poniżej 37% w roku 2024).