Podstawowe informacje i strategia Banku

Informacje podstawowe

Bank Millennium S.A. powstał w 1989 roku jako Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., który w 1997 roku zmienił nazwę na BIG Bank Gdański, a w 2003 roku na obecną. Jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Znajomość polskiego rynku finansów zbudowaliśmy na wieloletnich doświadczeniach w obsłudze przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych, uzupełniamy ją wiedzą i międzynarodową praktyką w dziedzinie finansów wnoszoną przez Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziałowcem Banku (posiada 50,10% akcji Banku).

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji.

Misją Banku Millennium S.A. jest konsekwentna realizacja programu rozwoju i umacniania pozycji na rynku. Celem Banku, wynikającym z realizacji misji, jest stały wzrost jego wartości dla Akcjonariuszy, dostarczanie najwyższej jakości uniwersalnych usług finansowych wszystkim grupom Klientów oraz sprostanie wyzwaniom, jakie niesie rozwój rynku usług finansowych w Polsce.

Bank Millennium jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 r. i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskim parkiecie.

W lutym 2010 Banku Millennium zakończył z sukcesem emisję akcji serii L z prawem poboru. Część emisji dostępna mniejszościowym akcjonariuszom, została w pełni objęta przy niemal 4-krotnej nadwyżce popytu na akcje. Inwestorzy indywidualni dokonali ponad 6 tysięcy zapisów na akcje.

Cały proces emisji akcji Banku został przeprowadzony sprawnie i w dość krótkim czasie (około 3 miesięcy). W wyniku emisji Bank Millennium podwyższył kapitał własny o ponad 1 mld zł, dzięki czemu zarówno Grupa jak i Bank wzmocniły swoje współczynniki wypłacalności i zaczęły realizować nową strategię biznesową na lata 2010-2012.

Następnie w 2012 r. Bank zaktualizował strategię na lata 2013-2015.

W związku z wdrożeniem  strategii na lata 2013-2015 i realizacją większości  założonych w niej celów oraz biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, regulacyjnym i w trendach obsługi klienta, Bank dokonał aktualizacji strategii na kolejne 3 lata (2015-2017).