Zbyt niski procent?

Masz szansę na więcej z Programem Inwestycyjnym Millennium - możesz zacząć inwestować już od 200 zł

Teraz możesz zainwestować swoje oszczędności łatwiej niż kiedykolwiek. Program Inwestycyjny Millennium jest dostępny w aplikacji mobilnej i Millenecie. Nie musisz już odwiedzać placówki, aby nabyć lub odkupić wybrany Plan.

Program Inwestycyjny Millennium to wiele korzyści

 • Wybierasz spośród 3 gotowych Planów, którymi zarządzają eksperci Millennium TFI

 • Nie płacisz za otwarcie, wpłaty i prowadzenie programu

 • Możesz zacząć inwestować już od 200 zł i nie musisz określać długości inwestycji (po 5 latach od pierwszej wpłaty subfundusze wchodzące w skład Planu zmienią się w rejestry nieobjęte programem)

Szczegóły i opłaty programu

Poznaj trzy gotowe Plany

Stabilny

niski potencjał zysku
niskie ryzyko
Poznaj szczegóły

Umiarkowany

umiarkowany potencjał zysku
umiarkowane ryzyko
Poznaj szczegóły

Dynamiczny

wysoki potencjał zysku
wysokie ryzyko
Poznaj szczegóły

Jak zacząć inwestować?

Program Inwestycyjny Millennium możesz wygodnie założyć w Millenecie i aplikacji mobilnej lub w placówce Banku.

 1. 1
  Jak zacząć inwestować? -

  Aby założyć program online, w aplikacji w menu wybierz Oferta dla Ciebie > Oszczędności i inwestycje > Program Inwestycyjny Millennium.
  W Millenecie wejdź w zakładkę Oferta > Nowy Program Inwestycyjny Millennium.

 2. 2
  Jak zacząć inwestować? -

  Zapoznaj się ze szczegółami Planów, aby wybrać najlepszy dla siebie.

 3. 3
  Jak zacząć inwestować? -

  Jeśli nie masz wypełnionej i aktualnej ankiety inwestycyjnej, poprosimy Cię o jej wypełnienie, a jeśli nie masz podpisanej umowy ramowej, to również o jej zawarcie – wszystko zajmie Ci tylko kilka minut.

 4. 4
  Jak zacząć inwestować? -

  Określ szczegóły swojego programu i dokonaj pierwszej wpłaty. Aby inwestować regularnie, możesz utworzyć zlecenie stałe.

 5. 5
  Jak zacząć inwestować? -

  Gotowe! Utworzenie programu zostało zlecone. W ciągu 7 dni zlecenie zostanie zrealizowane, wtedy po zalogowaniu do konta zobaczysz kafel z nowym produktem.

Szczegóły i opłaty PI Millennium

Opłaty za obsługę programu
Opłaty manipulacyjne od wypłacanych środków
Za otwarcie 0 zł
Przy wypłacie do 12 miesiąca 1%
Za prowadzenie 0 zł
Wypłata powyżej 12 miesiąca do 24 miesiąca 0,5%
Za kolejne wpłaty 0 zł
Wypłata po 24 miesiącach 0%
Opłaty za obsługę programu
Za otwarcie 0 zł
Za prowadzenie 0 zł
Za kolejne wpłaty 0 zł
Opłaty manipulacyjne od wypłacanych środków
Przy wypłacie do 12 miesiąca 1%
Wypłata powyżej 12 miesiąca do 24 miesiąca 0,5%
Wypłata po 24 miesiącach 0%
 • Czas trwania programu

  Nie musisz deklarować, jak długo chcesz inwestować. Po 5 latach od pierwszej wpłaty subfundusze wchodzące w skład Planu zmienią się w rejestry nieobjęte programem.


  Okres inwestycji to okres od daty realizacji zlecenia nabycia poszczególnych jednostek uczestnictwa subfunduszu w ramach programu do daty realizacji zlecenia odkupienia tych jednostek.

Poznaj nasze Plany

Możesz wybrać spośród 3 gotowych Planów zarządzanych przez ekspertów Millennium TFI

Plan Stabilny to rozwiązanie dla osób akceptujących niski poziom ryzyka utraty kapitału oraz niski potencjał zysku. W skład Planu wchodzą trzy subfundusze Millennium TFI:

 • 50% Millennium Obligacji Klasyczny FIO
  Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej.
 • 30% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO
  Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
 • 20% Millennium Obligacji Korporacyjnych SFIO
  Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych.

Plan Umiarkowany to subfundusze umożliwiające większe zyski niż na lokacie. Dla osób akceptujących umiarkowany poziom ryzyka utraty kapitału oraz okresowe wahania wartości inwestycji. W jego skład wchodzą trzy subfundusze Millennium TFI:

 • 45% Millennium Globalnych Akcji SFIO
  Inwestuje w spółki i przedsiębiorstwa z całego świata.
 • 35% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO
  Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
 • 20% Millennium Obligacji Klasyczny FIO
  Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Plan Dynamiczny to opcja z wysokim potencjałem zysku, ale też związana z wysokim ryzykiem. W skład tego Planu wchodzą subfundusze Millennium TFI charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka utraty części lub całości kapitału:

 • 60% Millennium Globalnych Akcji SFIO
  Inwestuje w spółki i przedsiębiorstwa z całego świata.
 • 25% Millennium Dynamicznych Spółek FIO
  Inwestuje w małe i innowacyjne polskie przedsiębiorstwa.
 • 15% Millennium Akcji FIO
  Inwestuje przede wszystkim w duże i znane polskie przedsiębiorstwa.

Co warto wiedzieć

 • Wypłata środków przed zakończeniem programu

  Zawsze masz dostęp do swoich środków. Przez pierwsze dwa lata od nabycia jednostek uczestnictwa każda wypłata z programu zostanie obciążona procentową opłatą manipulacyjną.

 • Zmiana planu w trakcie inwestycji

  Wybrany plan jest przypisany do Twojego programu. By zmienić strategię inwestycyjną, należy wypłacić środki i otworzyć nowy program.

 • Zwiększenie inwestycji

  Zawsze masz możliwość dokonania kolejnej wpłaty do swojego programu inwestycyjnego.

 • Zakładanie kilku programów

  Możesz otworzyć wiele programów, dzieląc swoje środki na wybrane plany.

Pytania i odpowiedzi


 • Dostęp do oferty produktów inwestycyjnych w Banku Millennium otrzymasz po wypełnieniu ankiety inwestycyjnej (Testu oceny grupy docelowej oraz adekwatności) i podpisaniu Umowy ramowej o świadczenie usług finansowych. Dzięki odpowiedziom udzielonym w ankiecie, poznajemy Twoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne oraz jesteśmy w stanie ocenić, czy wybrany produkt inwestycyjny jest dla Ciebie adekwatny oraz zgodny z Twoimi potrzebami, cechami i celami. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do produktów inwestycyjnych w aplikacji mobilnej oraz w Millenecie konieczne będzie również podpisanie umowy dostępu do usług przez kanały bankowości elektronicznej.

  Ankietę możesz wypełnić, a umowę wygodnie podpisać w Millenecie, aplikacji mobilnej Banku Millennium lub dowolnej placówce Banku.


 • Jeśli masz już dostęp do oferty produktów inwestycyjnych w Banku Millennium, możesz wybrać Plan, który spełnia Twoje oczekiwania inwestycyjne co do wysokości potencjalnego zysku i poziomu ryzyka. Następnie określ kwotę, którą chcesz zainwestować, a Twoje środki zostaną zainwestowane w pakiet trzech subfunduszy Millennium, zgodnie z podziałem w wybranym przez Ciebie planie, określonym w regulaminie programu. Jeśli w przyszłości będziesz dokonywać wpłat lub wypłat, Twoje środki również zostaną podzielone zgodnie z wyżej opisanym podziałem.


 • Program możesz otworzyć w aplikacji mobilnej, Millenecie i w każdej placówce Banku Millennium. Minimalna wysokość pierwszej i każdej kolejnej wpłaty wynosi 200 zł.


 • Program Inwestycyjny Millennium to trzy gotowe plany do wyboru (Stabilny, Umiarkowany i Dynamiczny), które różnią się wysokością potencjalnych zysków i poziomem ryzyka inwestycyjnego. Każdy z nich oferuje dywersyfikację środków, czyli jednoczesną inwestycję w trzy wyselekcjonowane subfundusze Millennium TFI. Dzięki temu ograniczasz ryzyko inwestycji, rozkładając je pomiędzy różnorodne strategie inwestycyjne, a jednocześnie korzystasz z potencjału światowych rynków.

  Do Ciebie należy decyzja, który plan spełnia Twoje oczekiwania inwestycyjne.

  Za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych Millennium TFI masz możliwość inwestowania w instrumenty rynków kapitałowych. W zależności od wybranego planu będą to akcje polskich i globalnych spółek lub obligacje skarbowe oraz korporacyjne.

  Więcej informacji o strategii inwestycyjnej każdego planu i poszczególnych funduszy inwestycyjnych znajdziesz w Karcie Planu oraz w odpowiednich dokumentach KIID.


 • Regularne wpłaty do Programu nie są konieczne. Kolejne wpłaty można realizować w dowolnym momencie, a minimalna wysokość każdej kolejnej wpłaty wynosi 200 zł.

  Warto wiedzieć, że w dłuższym terminie regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot daje możliwość zgromadzenia znaczącego kapitału w przyszłości. Ponadto, wpłacając środki w różnych okresach, uśrednisz cenę nabycia jednostek uczestnictwa, co może mieć wpływ na ograniczenie ryzyka zakupu wszystkich jednostek uczestnictwa po najmniej korzystnej cenie.


 • Uczestnictwo w programie trwa 5 lat od momentu nabycia jednostek uczestnictwa. Zawsze masz dostęp do swoich środków, niezależnie od tego, kiedy podejmiesz decyzję o ich wypłacie. Po upływie 2 lat od zakupu jednostek uczestnictwa możesz wycofać wszystkie zgromadzone środki bez opłat manipulacyjnych.

  Po pięciu latach od otwarcia programu wybrany przez Ciebie plan zostanie zamknięty. Będziesz mógł w dalszym ciągu kontynuować inwestowanie na trzech osobnych subfunduszach Millennium, tj. dopłacać, zamieniać lub wypłacać środki w ramach każdego z subfunduszy indywidualnie.


Skontaktuj się z nami

 1. Masz pytania? Napisz do nas

  Wypełnij formularz
 2. lub zadzwoń - infolinia czynna całą dobę