Możesz zyskać nawet do 26,99% w skali inwestycji (8,99% w skali roku)

Wystarczy 10 000 zł, by założyć lokatę strukturyzowaną Potencjał Srebra VII

O lokatach strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane to produkty, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału w wysokości 100% obowiązuje przez cały okres trwania produktu) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Wykorzystują możliwości wielu rynków i są doskonałym narzędziem służącym do dywersyfikacji portfela:

  • 100% ochrony kapitału przez cały okres trwania lokaty strukturyzowanej
  • pośredni dostęp do krajowego i zagranicznego rynku walutowego, akcji, surowców lub towarów
  • oprocentowanie uzależnione od wartości instrumentu bazowego wskazanego w warunkach lokaty strukturyzowanej, którym może być m.in. waluta, surowce, akcje, indeksy giełdowe

Sprawdź aktualną ofertę

Potencjał Srebra VII
Okres subskrypcji
01.06.2021 r. – 30.06.2021 r.
Oprocentowanie w trakcie subskrypcji
0,01% w skali roku
Okres inwestycji
01.07.2021 r. – 28.06.2024 r.
Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji
do 26,99% w skali inwestycji
Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji
Brak gwarantowanego oprocentowania
Kwota minimalna
10 000 zł
Rodzaj instrumentu bazowego
Akcje funduszu inwestycyjnego typu ETF: iShares Silver Trust

Jak otworzyć

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż Konto 360° online.

Jeśli jesteś naszym Klientem, otwórz lokatę w Millenecie.

Wybierz najbliższą placówkę

Znajdź placówkę

Pytania i odpowiedzi


  • Okres subskrypcji to inaczej czas, w którym można zapisać się na daną lokatę strukturyzowaną. Bank w tym okresie zbiera deklaracje od wszystkich zainteresowanych Klientów, aby umożliwić im rozpoczęcie inwestycji tego samego dnia i na takich samych warunkach. Jest to o tyle ważne, że odsetki z lokaty strukturyzowanej są wyliczane zgodnie z zasadami ściśle określonymi w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej. Jeśli zdecydujesz się zapisać na daną edycję lokaty strukturyzowanej, Twoje środki przejściowo zostaną ulokowane na dedykowanej lokacie bankowej i będą pracować aż do momentu zakończenia okresu subskrypcji.


  • Zainwestowane środki są bezpieczne, a na zakończenie inwestycji otrzymasz co najmniej wpłacony kapitał. Oferowane w Banku Millennium lokaty strukturyzowane gwarantują pełną ochronę kapitału przy założeniu utrzymywania lokaty przez zalecany okres. W przypadku rozwiązania umowy rachunku lokaty strukturyzowanej w trakcie trwania okresu inwestycyjnego Bank pobiera opłatę manipulacyjną. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od daty zerwania przez Ciebie lokaty strukturyzowanej i maleje w miarę zbliżania się do momentu zakończenia inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące tej opłaty znajdziesz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej w części „Opłaty manipulacyjne w przypadku zerwania Lokaty Strukturyzowanej”.


  • Zysk z lokaty strukturyzowanej ustalany jest na podstawie kształtowania się cen aktywa bazowego (wskaźnika) w konkretnych przedziałach czasowych. Aktywem bazowym może być m.in. kurs waluty, akcji, wartość indeksu giełdowego. Sposób, w jaki wyliczany jest zysk oraz nazwę wskaźnika znajdziesz w Warunkach Lokaty Strukturyzowanej.


  • Tak, środki wpłacone na lokatę strukturyzowaną, tak jak w przypadku standardowej lokaty bankowej, są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10 czerwca 2016 r. Zgodnie z tą ustawą wysokość środków pieniężnych wraz z innymi wierzytelnościami w stosunku do Banku objętymi systemem gwarantowania w złotych nie przekracza łącznie równowartości 100 000 euro. Środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają gwarancji BFG.


  • Ukryj Pokaż więcej