Kredyty i pożyczki

Pożyczka Gotówkowa

Tylko 100 zł raty za każde pożyczone 5000 zł (RRSO 7,68%)

Skorzystaj z Pożyczki Gotówkowej online z prowizją 0% i zapewnij bliskim to, czego potrzebują

Pożyczka Gotówkowa Dowiedz się więcej
Pokaż pełna zawartość

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z promocją „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6000 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 1000 zł (w tym: prowizja 0% (0 zł) , odsetki 1000 zł, usługi dodatkowe 0 zł, w tym: ubezpieczenie 0 zł, 0 zł - opłata za Konto 360°, w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 100 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki” trwa od 25 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10000 zł lub 15000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w momencie składania wniosku nie są posiadaczami pożyczki gotówkowej ani konsolidacyjnej w Banku oraz zadeklarują w umowie pożyczki przelew wynagrodzenia lub dochodu netto na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium S.A. Możliwość skorzystania z promocji za pośrednictwem Millenet i najnowszej wersji Aplikacji Mobilnej Banku będzie miała miejsce nie później niż od dnia 20 stycznia 2018 r. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych.

Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Koszt kredytu i nota prawna
Pożyczka Konsolidacyjna

Przenieś do nas swój kredyt bez prowizji (RRSO 14,70%)

Zyskaj atrakcyjne oprocentowanie i niską ratę

Pożyczka Konsolidacyjna Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z promocją „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 27 259,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 41 028,76 zł, oprocentowanie stałe 6,31%, całkowity koszt kredytu: 13 768,93 zł (w tym: prowizja 0,82% (223,53 zł), odsetki 7 279,19 zł, usługi dodatkowe 6 226,21 zł, w tym ubezpieczenie 6 226,21 zł), 76 miesięcznych rat równych w wysokości 539,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 9.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych tj. pożyczek, w których część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona jest na spłatę produktów kredytowych (kredytów, pożyczek, zadłużenia na kartach kredytowych oraz limitach w koncie) spoza Banku. Jednym z warunków skorzystania z promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazanie Banku jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonanie na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych oraz z ofertą dla osób deklarujących comiesięczny wpływ środków pochodzących z ich wynagrodzenia lub dochodu netto na ich rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku i można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja trwa od 25 listopada 2017 r do dnia 15 kwietnia 2018 r. Szczegółowe warunki promocji są zawarte w Regulaminie promocji „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium SA. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej Regulaminy, Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu oraz Cennik są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl.

Koszt kredytu i nota prawna
Limit w koncie

Większe saldo na koncie to miła niespodzianka

Z Limitem w koncie w promocji zyskujesz stały dostęp do dodatkowej gotówki zawsze, kiedy tego potrzebujesz (RRSO 9,52%)

Limit w koncie Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Przykład reprezentatywny dla limitu w koncie bez prowizji oraz z promocją „30 dni bez odsetek III”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,52%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5756,79 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6284,50 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 527,71 zł (w tym: prowizja 0,00% (0 zł), odsetki 527,71 zł, usługi dodatkowe 0 zł, w tym: ubezpieczenie 0 zł, 0 zł - opłata za Konto 360°, w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), okres kredytowania: 12 miesięcy, przez cały okres limit jest w pełni wykorzystany, spłata odsetek miesięcznie, a kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.10.2017 na reprezentatywnym przykładzie.

Szczegóły dotyczące oferty specjalnej oraz Limitu w koncie, w tym w zakresie prowizji oraz oprocentowania, zawarte są w Regulaminie oferty specjalnej „Limit w koncie osobistym za 0 zł”, Regulaminie promocji „Limit 30 dni bez odsetek III”, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. oraz w Cenniku usług – prowizje, opłaty oraz oprocentowanie produktów kredytowych. Szczegóły oferty kont osobistych i kart do konta znajdują się w Cenniku usług i Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Odsetki za wykorzystanie Limitu w Koncie Osobistym pobierane są w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, za okres: od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca. W przypadku wykorzystania Limitu w Koncie Osobistym do 7 dowolnych dni w miesięcznym cyklu rozliczeniowym oprocentowanie nie jest naliczane (dotyczy Limitów w Koncie Osobistym w wysokości do 150 000 PLN). W przypadku wykorzystania Limitu w Koncie Osobistym przez więcej niż 7 dni oprocentowanie jest naliczane za wszystkie dni wykorzystania Limitu, a naliczone odsetki są pobierane ostatniego dnia roboczego miesiąca.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Limitu w koncie; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jego udzielenia. Minimalna kwota Limitu w koncie to 500 zł.

Koszt kredytu i nota prawna

Pożyczka Gotówkowa

Pożycz pieniądze szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności.

Pożyczka Konsolidacyjna

Przenieś swoje kredyty do Banku Millennium i płać jedną, niską ratę

Pożyczka Gotówkowa – oferta specjalna

Oferta specjalna dla pracowników branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Limit w koncie osobistym

Skorzystaj z elastycznej formy finansowania bieżących potrzeb.

Pożyczka pod aktywa

Jeśli posiadasz w Banku lokaty a pilnie potrzebujesz gotówki – to rozwiązanie dla Ciebie.