Konto Oszczędnościowe Walutowe

O koncie

Konto oszczędnościowe prowadzone w walutach EUR i USD to bezpieczny sposób przechowywania i pomnażania pieniędzy, pozwalający na:

  • oszczędzanie w walucie na przyszłe podróże lub zakupy
  • elastyczny dostęp do oszczędności, bez utraty odsetek
  • zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut
  • miesięczną kapitalizację odsetek

Możesz je założyć, jeśli posiadasz:

  • konto osobiste w PLN
  • konto osobiste w EUR lub USD

Oszczędzaj bez granic

Nowa promocja na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Już dziś skorzystaj, załóż Konto Oszczędnościowe Walutowe teraz i zyskaj promocyjne oprocentowanie dla nowych środków:

  • 0,5% w skali roku dla nowych środków do kwoty 25 tys. EUR przez 3 miesiące
  • 1,4% w skali roku dla nowych środków do kwoty 50 tys. USD przez 3 miesiące
  • by skorzystać z promocyjnego oprocentowania przelej środki najpóźniej 1 grudnia 2018

Promocja trwa od 30 września do 1 grudnia 2018.

Nota prawna

Oprocentowanie

Promocyjne oprocentowanie nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie promocyjne nowych środków w skali roku USD EUR
Do 50 000 USD/włącznie 1,40% -
Do 25 000 EUR włącznie - 0,50%
Nadwyżka ponad 50 000 USD 0,50% -
Nadwyżka ponad 25 000 EUR - 0,20%

Klient może jednocześnie uczestniczyć tylko w jednej promocji dla danej waluty. 

Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Walutowe w okresie Promocji. Promocja trwa od 30 września do 1 grudnia 2018 r. włącznie.

Do Promocji można przystąpić pod warunkiem posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Walutowym w danej walucie.

Pozostałe szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie Promocji i w Cenniku Usług dostępnym w placówce Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne, zgodne z Cennikiem usług i poniższą tabelą.

Standardowe oprocentowanie środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie w skali roku Standardowe
USD 0,50%
EUR 0,20%

Oprocentowanie standardowe obowiązuje dla środków Klienta niezakwalifikowanych jako nowe.

Miesięczna kapitalizacja odsetek.

Jak założyć

W Millenecie

Załóż konto przez Millenet

W aplikacji mobilnej

Zajmie Ci to tylko kilka chwil
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział

Przydatne informacje

Otwarcie konta 0 EUR/USD
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 EUR/USD
Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 0 EUR/USD
Drugie i każde kolejne polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym 1 EUR/USD

Konto Oszczędnościowe Walutowe jest otwierane na czas nieokreślony. Można je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych. Możesz posiadać po jednym Koncie Oszczędnościowym Profit do każdego ROR, do którego występują różni posiadacze/współposiadacze.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

801 331 331

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Nota prawna

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,4% w skali roku do 50 000 USD oraz 0,5% w skali roku do 25 000 EUR – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Walutowego nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 30.09.2018 r. do 1.12.2018 r. Oprocentowanie promocyjne dla kolejnych uznań nowych środków będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowych środków. Dla nadwyżki nowych środków ponad 50 000 USD lub ponad 25 000 EUR, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz Konta Oszczędnościowego Walutowego odpowiednio w tej samej walucie. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz rachunków oszczędnościowych (w tym Konta Oszczędnościowego Walutowego) określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Cennik usług – prowizje i opłaty dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Można korzystać tylko z jednej promocji na danym Koncie Oszczędnościowym Walutowym w tym samym czasie. Szczegóły Promocji określone są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym. Edycja 11.” oraz Cenniku usług – stopy procentowe, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego z Konta Oszczędnościowego Walutowego w miesiącu jest bezpłatne, drugie i każde następne płatne 1 EUR/USD, zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe.