Konto Oszczędnościowe Walutowe

O koncie

Konto oszczędnościowe prowadzone w walutach EUR i USD to bezpieczny sposób przechowywania i pomnażania pieniędzy, pozwalający na:

  • możliwość oszczędzania w walucie na przyszłe podróże lub zakupy
  • elastyczny dostęp do oszczędności, bez utraty odsetek
  • zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut
  • miesięczna kapitalizacja odsetek

Możesz je założyć, jesli posiadasz:

  • konto osobiste w PLN
  • konto osobiste w EUR lub USD

Promocja

Załóż Konto Oszczędnościowe Walutowe teraz i skorzystaj z promocyjnego oprocentowania!

  • 0,6% w skali roku dla nowych środków do kwoty 25 tyś. EUR przez 3 miesiące
  • 1,4% w skali roku dla nowych środków do kwoty 50 tyś. USD przez 3 miesiące

Promocja trwa od 13 maja do 21 lipca 2018.

Nota prawna

Oprocentowanie

Promocyjne oprocentowanie nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie promocyjne nowych środków w skali roku USD EUR
Do 50 000 USD/włącznie 1,40% -
Do 25 000 EUR włącznie - 0,60%
Nadwyżka ponad 50 000 USD 0,50% -
Nadwyżka ponad 25 000 EUR - 0,20%

Klient może jednocześnie uczestniczyć tylko w jednej promocji dla danej waluty. 

Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Walutowe w okresie Promocji. Promocja trwa od 13 maja 2018 r. do 21 lipca 2018 r. włącznie.

Do Promocji można przystąpić pod warunkiem posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Walutowym w danej walucie.

Pozostałe szczegóły Promocji znajdują się w Regulaminie Promocji i w Cenniku Usług dostępnym w placówce Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne, zgodne z Cennikiem usług i poniższą tabelą.

Standardowe oprocentowanie środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym

Oprocentowanie w skali roku Standardowe
USD 0,50%
EUR 0,20%

Oprocentowanie standardowe obowiązuje dla środków Klienta niezakwalifikowanych jako nowe.

Miesięczna kapitalizacja odsetek.

Jak założyć

W aplikacji mobilnej

Zajmie Ci to tylko kilka chwil

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział

Przydatne informacje

Otwarcie konta 0 EUR/USD
Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 EUR/USD
Pierwsza wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 0 EUR/USD
Druga i każda kolejna wypłata / przelew w miesiącu kalendarzowym 1 EUR/USD

Konto Oszczędnościowe Walutowe jest otwierane na czas nieokreślony. Można je obsługiwać za pośrednictwem rachunku bieżącego, który umożliwia korzystanie również z innych usług bankowych.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz.
Oddzwonimy!

Wypełnij formularz

Jeśli wolisz...
Zadzwoń do nas!

801 331 331

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych

Nota prawna

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,4% w skali roku do 50 000 USD oraz 0,6% w skali roku do 25 000 EUR. Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego dla nowych środków jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Walutowym, w okresie Promocji, która trwa od 13.05 do 21.07.2018 r. Oprocentowanie promocyjne dla kolejnych uznań nowych środków będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszego uznania nowych środków. Dla nadwyżki nowych środków ponad 50 000 USD lub ponad 25 000 EUR oraz po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w EUR lub USD oraz Konta Oszczędnościowego Walutowego odpowiednio w tej samej walucie. Można korzystać tylko z jednej promocji na danym Koncie Oszczędnościowym Walutowym w danym momencie. Szczegóły Promocji określone są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym. Edycja 9.” oraz Cenniku usług – stopy procentowe.