Przed rozpoczęciem korzystania z usług inwestycyjnych Bank przekazuje Klientom Detalicznym, Profesjonalnym i Uprawnionym Kontrahentom informacje zawierające ogólny opis charakteru instrumentów i produktów finansowych znajdujących się w ofercie Banku oraz związane z nimi ryzyka.