Złap wiatr w żagle

Fundusze inwestycyjne kat. A kupisz online bez opłaty manipulacyjnej. Promocja trwa do 30.09.2020 r.

Dlaczego warto wybrać fundusze w Millennium TFI

Inwestycje są jednym z bardziej złożonych elementów rynku finansowego. Wymagają wszechstronnej wiedzy, doświadczenia, czasu i dobrych decyzji. Dzięki funduszom inwestycyjnym inwestowanie staje się prostsze.

Zespół ekspertów z Millennium TFI precyzyjnie wybiera instrumenty finansowe z całego świata, w które decyduje się inwestować. Za każdą decyzją stoi doświadczenie, liczne kalkulacje i modele finansowe. Fundusze Millennium TFI zdobywają nagrody i dają możliwość pomnażania oszczędności tysięcy Polaków.

Przekonaj się, jak wygodne i nowoczesne może być korzystanie z funduszy inwestycyjnych w Banku Millennium.

Chcesz zainwestować swoje oszczędności? • Wystarczy 100 zł, by zacząć

  Dzięki niskiej kwocie początkowej w ramach j.u. kategorii A łatwo zaczynasz inwestować i masz szansę sprawdzić, czy fundusze inwestycyjne spełniają Twoje oczekiwania.

 • Możesz zdecydować się na nagrodzony subfundusz

  Subfundusz FIO Dynamicznych Spółek został uznany za najlepszy fundusz w swojej kategorii i otrzymał prestiżową nagrodę Alfa 2016 przyznaną przez portal Analizy Online.

 • Twoje oszczędności pracują

  Dzięki szerokim możliwościom inwestycyjnym fundusze inwestycyjne charakteryzują się zróżnicowanym poziomem zysku i ryzyka, dając możliwość pomnażania środków efektywniej niż w przypadku lokaty lub konta oszczędnościowego.

 • Masz wybór

  Wybór kategorii jednostek uczestnictwa wiąże się z różnymi opłatami manipulacyjnymi. Jeśli nie wiesz, jak długo będziesz inwestować, możesz wybrać kategorię A, gdzie opłata pobierana jest od wpłacanych środków. Dodatkowo do 30.09.2020 r. w Millenecie opłata ta jest zniesiona. W przypadku wyboru kategorii B opłata pobierana jest przy wypłacie środków, a po upływie 2 lat od rozpoczęcia inwestycji opłata wynosi 0 zł.

 • Tylko w Millenecie 0 zł za zakup funduszy

  Inwestując online do 30.09.2020 r., możesz nabyć jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy Millennium TFI bez opłaty manipulacyjnej. W Millenecie możesz w każdej chwili kupić i sprzedać fundusze oraz śledzić na bieżąco osiągane wyniki.

 • Realizujesz swoją strategię

  Masz szeroki wybór funduszy inwestycyjnych. W zależności od Twoich potrzeb możesz wybierać subfundusze odpowiadające Twoim oczekiwaniom.

Jak zacząć inwestować?

Fundusze inwestycyjne możesz teraz wygodnie kupić przez Internet. Stworzyliśmy przyjazny i prosty proces, dzięki któremu poznasz podstawy inwestycji, wybierzesz produkty dla siebie i kupisz je wygodnie bez wychodzenia z domu.

 1. 1

  Zaloguj się do Millenetu
  podpisz niezbędne dokumenty i aktywuj dostęp online

 2. 2

  Porównuj i kupuj
  fundusze inwestycyjne w systemie bankowości internetowej Millenet

 3. 3

  Sprawdzaj i zarządzaj
  swoimi inwestycjami całkowicie online - wygodnie i bez wychodzenia z domu

  1

  Spotkaj się z nami
  Udaj się do wybranej placówki Banku Millennium, gdzie otrzymasz niezbędne informacje i podpiszesz umowę

  2

  Zaloguj się do Millenetu
  Porównuj i kupuj fundusze inwestycyjne oraz monitoruj swoją inwestycję w Millenecie, który zawsze masz pod ręką

Jesteś naszym klientem?

Jesteś naszym klientem?

Zaloguj się do Millenetu

Zaloguj się do Millenetu

Chcesz porozmawiać o inwestycjach?

Chcesz porozmawiać o inwestycjach?

Zadzwoń do nas

801 331 331 Zadzwoń do nas

Oferta funduszy

W ramach subfunduszy Millennium TFI do wyboru masz dwa rodzaje jednostek uczestnictwa różniących się między sobą sposobem pobierania opłaty manipulacyjnej oraz wysokością minimalnej wpłaty.

 • Jednostki uczestnictwa kategorii A Jeśli do 30.09.2020 r. wybierzesz ten typ j.u. w Millenecie, opłata manipulacyjna nie będzie pobierana od wpłacanych środków do funduszu.
 • Jednostki uczestnictwa kategorii B Jeśli wybierzesz ten typ j.u., opłata może być pobrana w momencie wypłaty zainwestowanych środków. Warto pamiętać, że po upływie 2 lat opłata ta wynosi 0 zł.

Pytania i odpowiedzi


 • Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania, która polega na inwestowaniu pieniędzy powierzonych przez wielu różnych uczestników. Fundusz Inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych. Powierzone przez Klientów środki są zarządzane przez doradców inwestycyjnych licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i zatrudnionych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Zadaniem doradców jest inwestowanie wpłaconych do funduszu środków w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu ryzyka inwestycyjnego.


 • Aby wybrać fundusz inwestycyjny spełniający Twoje oczekiwania, należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, tj. na jak długo chcesz zainwestować swoje środki, jakie jest Twoje podejście do okresowych wahań wartości inwestycji oraz jaka jest oczekiwana przez Ciebie stopa zwrotu z inwestycji. Ważny jest również Twój aktualny poziom wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. W ofercie Banku Millennium dostępny jest szeroki wybór funduszy inwestycyjnych, różniących się między sobą profilem ryzyka i potencjałem zysku, polityką inwestycyjną oraz zalecanym okresem inwestycji. Fundusze w prosty i intuicyjny sposób porównasz, korzystając z tabeli zamieszczonej powyżej.


 • Dostęp do oferty produktów inwestycyjnych w Banku Millennium otrzymasz po wypełnieniu ankiety inwestycyjnej (testu oceny grupy docelowej oraz adekwatności) i podpisaniu Umowy ramowej o świadczenie usług finansowych. Dzięki odpowiedziom udzielonym w ankiecie poznamy Twoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne oraz będziemy w stanie ocenić, czy wybrany produkt inwestycyjny jest zgodny z Twoimi potrzebami, cechami i celami. Ankietę możesz wypełnić, a umowę wygodnie podpisać w Millenecie lub dowolnym oddziale Banku.


 • W każdym momencie możesz zamienić posiadany fundusz na inny. Warto pamiętać, że zlecenie zamiany możliwe jest tylko w ramach tego samego funduszu parasolowego Millennium FIO lub Millennium SFIO. Po złożeniu takiego zlecenia Twoje środki zostaną przeniesione do wskazanego przez Ciebie subfunduszu Millennium TFI bez konieczności składania osobnego zlecenia odkupienia i nabycia.


 • Ukryj Pokaż więcej