Niech zysk Cię zaskoczy!

Lokaty założysz wygodnie w aplikacji mobilnej. Wybierz z menu Moje finanse > Oszczędności i inwestycje > Lokaty

 • PLN
 • EUR
 • USD
 • GPB
 • Wybierz okres
 • od 1 do 30 dni
 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące
 • 3 miesiące
 • 4 miesiące
 • 5 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 7 miesięcy
 • 8 miesięcy
 • 9 miesięcy
 • 10 miesięcy
 • 11 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 15 miesięcy
 • 18 miesięcy
 • 24 miesiące

Zmień kryteria wyszukiwania

Minimalna kwota wpłaty na lokatę to 500 zł

Lokaty złotówkowe i walutowe

Zysk w skali roku do

4,70%

Lokata Horyzont Zysku

 • 6, 12 lub 18 miesięcy
 • od 1000 zł

Otwórz teraz Lokata Horyzont Zysku Więcej o: Lokata Horyzont Zysku

Zysk w skali roku do

4,50%

Lokata Mobilna

 • 3 miesiące
 • od 500 do 25 000 zł

Więcej o: Lokata Mobilna

Zysk w skali roku do

2,50%

Lokata Millenet w PLN

 • od 1 do 732 dni
 • od 500 zł

Otwórz teraz Lokata Millenet Więcej o: Lokata Millenet

Zysk w skali roku do

4,00%

Lokata Aukcje

 • 15 dni
 • od 500 zł

Otwórz teraz Lokata Aukcje Więcej o: Lokata Aukcje

Zysk w skali roku do

0,50%

Lokata Millenet w walutach obcych

 • od 16 do 366 dni
 • od 200 EUR, USD, GBP

Zysk w skali roku do

5,50%

Lokata Urodzinowa

 • 1 miesiąc
 • od 1000 do 25 000 zł

Więcej o: Lokata Urodzinowa

Pytania i odpowiedzi

 • Oprocentowanie podawane w skali roku to przyjęty sposób prezentowania oprocentowania m.in. lokat terminowych oraz kont oszczędnościowych. Oprocentowanie w skali roku to procentowy zysk brutto (bez uwzględnienia podatku), jaki osiągniemy na danej lokacie bankowej, jeżeli pieniądze byłyby zdeponowane na tej lokacie przez 1 rok. Dzięki temu można w łatwy sposób porównywać oferty lokat dostępnych w Banku Millennium.

  Należy pamiętać, że rzeczywisty zysk z dwóch lokat o tym samym oprocentowaniu będzie różny, jeśli lokaty mają różny czas trwania. Przykładowo, ulokowanie 10 000 zł na lokacie 3-miesięcznej z oprocentowaniem 3,00% w skali roku i 10 000 zł na lokacie 6-miesięcznej również z oprocentowaniem 3,00% w skali roku pozwoli na uzyskanie zysku brutto (bez uwzględnienia podatku) odpowiednio w wysokości 75 zł oraz 150 zł (wyliczenia są orientacyjne ze względu na możliwą różną liczbę dni w trakcie trwania lokaty 3-miesięcznej).

 • Zysk z lokat bankowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Bank, w imieniu Klienta, każdorazowo wylicza podatek i przekazuje należną kwotę do odpowiednich organów podatkowych.

 • Większość lokat bankowych ma oprocentowanie stałe. Oprocentowanie stałe jest ustalane w momencie otwarcia lokaty i pozostaje na tym samym poziomie do chwili zakończenia okresu umownego lokaty. Pozwala to dokładnie określić, jaki zysk z lokaty osiągniemy po jej zakończeniu.

  Oprocentowanie zmienne dotyczy głównie kont oszczędnościowych, ale zdarzają się również lokaty bankowe o takim typie oprocentowania. Oprocentowanie zmienne może ulegać zmianom w trakcie okresu umownego:

  • ze względu na określone przesłanki m.in. stopy procentowe na rynku międzybankowym (WIBOR) czy stopę referencyjną NBP albo
  • ze względu na zastosowaną formułę oprocentowania np. WIBOR 1M + 10 punktów bazowych, co oznacza, że końcowe oprocentowanie produktu to stopa WIBOR 1M powiększona o 10 pb. Przykładowo stopa WIBOR 1M wynosi 1,70%, a oprocentowanie ustalane jest raz w miesiącu, więc ostateczne oprocentowanie w danym miesiącu wyniesie 1,80% (WIBOR 1M + 10 pb.). Przy zmianie stopy WIBOR 1M do 1,50% w kolejnym miesiącu oprocentowanie ulegnie obniżeniu do 1,60%.
 • Wybór lokaty odnawialnej oznacza, że po zakończeniu pierwszego okresu umownego (np. 3 miesiące w przypadku lokaty 3-miesięcznej) lokata będzie automatycznie otwierała się na kolejne takie same okresy aż do odwołania. Kolejne odnowienia lokaty bankowej następują na warunkach określonych w umowie. Po odnowieniu lokaty naliczone odsetki mogą zostać dopisane do kwoty lokaty i pracować dalej. Mogą też być przelane na wskazane konto osobiste lub oszczędnościowe – wówczas kwota lokaty bankowej cały czas jest ta sama, a oszczędzający może korzystać z zarobionych odsetek. Jeśli chcesz założyć lokatę odnawialną lub nieodnawialną, sprawdź nasz ranking lokat bankowychlink otwiera się w nowym oknie, dostępnych w Banku Millennium.

 • Ukryj Pokaż więcej