Klasyfikacja klientów

Każdy Klient Banku dokonujący transakcji w zakresie instrumentów i produktów finansowych oraz korzystający z usług inwestycyjnych lub usługi prowadzenia rachunku papierów wartościowych, zostaje przypisany do jednej z trzech następujących kategorii: 

  • Klienci Detaliczni - przysługuje im najszerszy zakres ochrony ze strony Banku
  • Klienci Profesjonalni - przysługuje im ze strony Banku zakres ochrony węższy niż przewidziany dla Klientów Detalicznych. Zgodnie z dyrektywą MiFID, Klienci Profesjonalni posiadają odpowiedni poziom wiedzy i doświadczenia pozwalający na prawidłową ocenę ryzyka związanego z dokonywanymi decyzjami inwestycyjnymi,
  • Uprawnieni Kontrahenci - przysługuje im najwęższy zakres ochrony ze strony Banku. Według dyrektywy MiFID, Uprawnieni Kontrahenci posiadają rozległą wiedzę na temat działania rynków instrumentów i produktów finansowych.

Klientom przysługuje prawo do wnioskowania o zmianę wcześniej przyznanej przez Bank kategorii Klienta.