Inne pytania

W powyższej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z produktami i usługami oferownymi przez Bank, nie związane bezpośrednio z systemem bankowości elektronicznej.
  • Gdzie mogę znaleźć aktualne cenniki usług Banku?

    Aktualna tabela opłat i prowizji dla Klientów detalicznych jest dostępna na stronie internetowej Banku - cennik

    Aktualna tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych jest dostępna na stronie internetowej Banku - cennik


  • Kiedy księgowane są sesje ELIXIR?

    Przelewy krajowe międzybankowe są wykonywane poprzez Krajową Izbę Rozliczeń przy użyciu systemu ELIXIR.

    Sesje w tym systemie odbywają się w godzinach:

    • 10:30-11:00 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 8:15, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 12:00
    • 14:30-15:00 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 12:15, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 15:30
    • 17:00-17:30 - zlecenie przelewu jest możliwe do złożenia do godziny 14:35, zlecenie przychodzące jest księgowane do godziny 17:30

  • W jaki sposób mogę zmienić swój adres zameldowania/korespondencyjny?

    Zmiana adresu zameldowania jest możliwa tylko w Oddziale Banku.

    Zmiana adresu korespondencyjnego jest możliwa w Oddziale Banku lub poprzez linię TeleMillennium pod numerem telefonu 801 331 331 lub (0-22)598 40 40.


  • W jaki sposób przelać środki z zagranicy na rachunek w Banku Millennium?

    Zlecając przelew z zagranicy na rachunek w Banku Millennium należy podać następujące dane:

    • kod BIC Banku: BIGBPLPWXXX,
    • numer rachunku w standardzie IBAN: PL cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb gdzie: PL - Polska (symbol kraju), pozostałe oznaczenia są zgodne z Numerem Rachunku Bankowego (pełny 26-cyfrowy numer rachunku użytkownik znajdzie na stronie Rachunki osobiste > Informacje szczegółowe w systemie Millenet),
    • adres Banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2a, 02-593 Warszawa.

    Jednocześnie osoba, która będzie przesyłała środki pieniężne na rzecz konkretnego posiadacza rachunku jest zobowiązana podać w przelewie szczegółowe dane dotyczące imienia i nazwiska odbiorcy, miejsca jego zamieszkania oraz tytułu operacji.


  • W jaki sposób zrezygnować z pakietu ubezpieczeń "Bezpieczna karta" do karty debetowej lub kredytowej?

    Dyspozycja rezygnacji z ubezpieczenia do karty kredytowej lub debetowej jest możliwa do złożenia w Oddziale Banku oraz poprzez linię TeleMillennium pod numerem telefonu 801 331 331 lub (0-22)598 40 40.

  • Dlaczego zmieniło się oprocentowanie mojego kredytu hipotecznego?

    Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się aktualna stopa referencyjna oraz stała marża Banku zapisana w umowie kredytowej. Aktualna stopa referencyjna podawana jest zawsze w Cenniku usług.

    Oprocentowanie kredytów i pożyczek hipotecznych składa się ze stałej marży Banku Millennium oraz zmiennej stopy referencyjnej (np. EURIBOR, LIBOR - w zależności od waluty kredytu). Nasz Bank, ustalając stawkę oprocentowania kredytu na dany okres, uwzględnia wysokość stopy referencyjnej z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kolejny okres kalendarzowy.

    Bank Millennium nie określa wysokości stopy referencyjnej - jest ona ustalana na rynku międzybankowym i zależy między innymi od decyzji banku centralnego w zakresie obniżenia lub podwyższenia stóp procentowych.

    Na wysokość stóp procentowych w danym kraju ma wpływ szereg czynników, m.in. inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB itp. Informacja o wysokości stóp referencyjnych dla poszczególnych walut jest podawana do publicznej wiadomości i dostępna w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronach portali internetowych.


  • W jaki sposób otworzyć rachunek inwestycyjny?

    Otworzenie rachunku inwestycyjnego jest możliwe w Oddziale Banku (lista Oddziałów jest dostępna na stronie Placówki i bankomaty, w Punkcie Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski oraz poprzez wniosek internetowy.

    Aktualny cennik usług i prowizji związany z rachunkiem inwestycyjnym w Millennium Dom Maklerski jest dostępny na stronie Cennik usług Millennium DM.