Wnioskuj o 800+ bez kolejek i wizyt w urzędzie

Złóż wniosek o świadczenie Rodzina 800+ w aplikacji lub Millenecie

Zyskajcie do 200 zł na kartach podarunkowych

Zobacz, jak zdobyć nawet 200 zł na kartach podarunkowych w promocji Konta 360° Junior:

 • pierwsze 150 zł - załóż dziecku Konto 360° Junior w aplikacji mobilnej lub Millenecie do 30.10.2024 r. i przelej na nie co najmniej 200 zł. A jeśli Twoje dziecko ma 7 lat i więcej, dodatkowo wyraź zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych podczas wypełniania wniosku o konto, zamów do konta kartę debetową, zalogujcie się do aplikacji mobilnej na telefonie dziecka i min. 3 razy zapłaćcie kartą dziecka do konta, telefonem lub BLIKIEM
 • dodatkowe 50 zł z wnioskiem o świadczenie Dobry Start 300+ - złóż wniosek w aplikacji mobilnej lub Millenecie do 30.10.2024 r. Jeśli ten krok masz już za sobą, warunek został spełniony!

Kiedy otrzymasz eKartę goodie? Jeśli spełnisz wszystkie warunki powyżej, maksymalnie do 30.12.2024 r. otrzymasz od nas SMS-em kod do aktywacji eKarty podarunkowej w aplikacji goodie. Karta działa jak przedpłacona i możesz nią płacić we wszystkich sklepach stacjonarnych i online w Polsce. Więcej informacji znajdziesz na stronie goodie.
Promocja „Wprowadź dziecko w świat finansów z Kontem 360° Junior" trwa do 30.10.2024 r. lub do wyczerpania limitu 30 000 nowych kont. Szczegóły znajdziesz w regulaminie promocjilink otwiera się w nowym oknie

800+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie Rodzina 800+ dla obywateli Ukrainy to środki, które przyznaje i wypłaca ZUS obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.
Wniosek udostępniliśmy w aplikacji mobilnej i Millenecie w zakładce MilleUrząd – zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic (matka albo ojciec) dziecka
 • opiekun tymczasowy dziecka na podstawie orzeczenia polskiego sądu
 • osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem na podstawie orzeczenia polskiego sądu

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem banku, musisz:

 • mieć nr PESEL oraz dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, musi mieć nr PESEL
 • mieszkać na terenie Polski

Do złożenia wniosku przygotuj:

 • numery PESEL (swój i dzieci)
 • dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie wychowawcze
 • dokument podróży, na podstawie którego Ty oraz dziecko przekroczyliście granicę
 • akt urodzenia dziecka
 • dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce cudzoziemca
 • postanowienie sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem tymczasowy


Złóż wniosek
 
Ważne!
Nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze 800+, jeżeli jesteś opiekunem tymczasowym na podstawie orzeczenia polskiego sądu dla dziecka, które przed przybyciem z Ukrainy do Polski było umieszczone w Domu Dziecka na terytorium Ukrainy.
Wniosek w Twoim imieniu powinien złożyć starosta albo upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane na rachunek bankowy powiatu i przekazywane Ci przez powiat w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
Aby uzyskać szersze informacje, zgłoś się do powiatowego albo miejskiego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu w Polsce.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia 800+ znajdziesz na stronie www.zus.pl oraz w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

O programie Rodzina 800+

Program Rodzina 800+ to świadczenie wychowawcze przysługujące na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę:

 • program oferuje wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia

Najważniejsze informacje

1 lutego 2024 roku udostępniliśmy w Millenecie oraz aplikacji mobilnej wniosek na przyszły okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

Wypłata świadczenia zależy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek wyślesz:

 • do 30 kwietnia 2024 r. – świadczenie za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca 2024 r. (co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu)
 • od 1 maja do 31 maja 2024 r.– świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz do 31 lipca 2024 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 r. – świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz do 31 sierpnia 2024 r.

Jeśli złożysz wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2024), świadczenie otrzymasz od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2024 będzie gwarantowało, że świadczenie otrzymasz z wyrównaniem od 1 czerwca.

Rodzice dzieci urodzonych w czasie trwania danego okresu świadczeniowego mają 3 miesiące na złożenie wniosku 800+, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1. 1
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Złóż wniosek

  Wniosek znajdziesz w zakładce MilleUrząd zarówno w Millenecie jak i aplikacji mobilnej

  template.externalLink.desc Złóż wniosek Rodzina 800+

 2. 2
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Przekazujemy wniosek do ZUS

  Po weryfikacji wniosku prześlemy Twój wniosek o świadczenie 800+ do ZUS

 3. 3
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  ZUS rozpatruje wniosek

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje Twój wniosek

 4. 4
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Otrzymujesz informację o przyznaniu świadczenia

  Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku

Rola Banku

 • Bank Millennium umożliwia Ci złożenie wniosku Rodzina 800+ online w Millenecie oraz w naszej aplikacji mobilnej w zakładce MilleUrząd > Rodzina 800+. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

 • Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF. Zalecamy zapisanie wniosku w pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!

 • Po wysłaniu wniosku możesz sprawdzić jego status w Millenecie w sekcji „Wnioski i umowy”. Status wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni od złożenia. Zalecamy więc monitorowanie statusu w Millenecie.

 • W przypadku odrzucenia wniosku należy skontaktować się z organem prowadzącym. Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku po stronie Ministerstwa i organów prowadzących.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załącznikach i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.

 • Wniosek jest usuwany z serwerów Banku po wysłaniu wniosku do systemu informatycznego Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi

 • Elektroniczne wnioski Rodzina 800+ dostępne są dla klientów Banku Millennium posiadających rachunek bieżący oraz dostęp do Millenetu - systemu bankowości internetowej Banku Millennium lub naszej aplikacji mobilnej.

 • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj dane osobowe swoje oraz swoich dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 800+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach na stronie Ministerstwa.

  1. Zaloguj się do Millenetu lub naszej aplikacji mobilnej.
  2. Wniosek dostępny jest w zakładce MilleUrząd.
  3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku masz nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku. Załącz załączniki do wniosku, o ile w Twojej sytuacji będą one wymagane.
  4. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  5. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 800+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  6. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  7. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 800+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 800+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 800+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Wniosek możesz złożyć przez Internet:

  • w Millenecie
  • w naszej aplikacji mobilnej
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w systemie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 800+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 800+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 • Tak, wniosek dostępny jest w Banku Millennium jedynie dla osób, które są Klientami Banku, mają dostęp do Millenetu (systemu bankowości internetowej) lub naszej aplikacji mobilnej oraz posiadają konto w Banku Millennium.

 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Millennium, potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku lub za pomocą selfie (czyli zdjęć dowodu i twarzy) i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez systemy bankowości internetowej Banku Millennium. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Millennium, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 800+ za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku Millennium. Złożenie wniosku Rodzina 800+ nie będzie także możliwe, jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego w Banku Millennium. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią TeleMillennium w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Ukryj pytania Pokaż pozostałe pytania