Profil Zaufany

Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to dostęp do serwisów administracji publicznej (np. ePUAP, PUE ZUS, CEIDG) bez wychodzenia z domu.

Co zrobisz za pomocą Profilu Zaufanego:

Wnioski w urzędach

Złożysz w urzędach deklaracje, wnioski i podpiszesz dokumenty online

Wnioski w urzędach

Dowód tożsamości

Zgłosisz utratę lub zniszczenie dowodu osobistego

Dowód tożsamościDowiedz się więcej

Ubezpieczenie zdrowotne

Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotneDowiedz się więcej

Działalność gospodarcza

Zarejestrujesz działalność gospodarczą

Działalność gospodarcza

Odpisy aktów

Uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu)

Odpisy aktów

Prawo jazdy

Sprawdzisz punkty karne i zawnioskujesz o wydanie wtórnika prawa jazdy.

Prawo jazdyDowiedz się więcej

Wnioski w urzędach

Złożysz w urzędach deklaracje, wnioski i podpiszesz dokumenty online

Wnioski w urzędach

Dowód tożsamości

Zgłosisz utratę lub zniszczenie dowodu osobistego

Dowód tożsamościDowiedz się więcej

Ubezpieczenie zdrowotne

Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotneDowiedz się więcej

Działalność gospodarcza

Zarejestrujesz działalność gospodarczą

Działalność gospodarcza

Odpisy aktów

Uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu)

Odpisy aktów

Prawo jazdy

Sprawdzisz punkty karne i zawnioskujesz o wydanie wtórnika prawa jazdy.

Prawo jazdyDowiedz się więcej

Jak założyć Profil Zaufany

 1. 1

  Zaloguj się do Millenetu

  W menu głównym wybierz Moje finanse > MilleUrząd > Profil Zaufany

 2. 2

  Sprawdź dane

  Upewnij się, czy wszystkie Twoje dane są poprawne

 3. 3

  Potwierdź dane H@słem SMS lub za pomocą Autoryzacji Mobilnej

  Otrzymasz wiadomość mailową z serwisu ePUAP potwierdzającą utworzenie Profilu Zaufanego

Kto może założyć Profil Zaufany?

Profil Zaufany może założyć każda osoba, która:

 • potwierdziła swoją tożsamość w oddziale Banku Millennium dowodem osobistym albo paszportem (np. podczas zakładania konta)
 • ma w Banku Millennium konto osobiste
 • ma aktywne H@sła SMS lub korzysta z Autoryzacji Mobilnej
 • jest pełnoletnia

Zamów kartę EKUZ

Możesz to zrobić online z Profilem Zaufanym

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, umożliwia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii). O kartę możesz zawnioskować, jeśli wyjeżdżasz w celach turystycznych, służbowych lub jeśli jesteś studentem uczącym się za granicą. Kartę otrzymasz pocztą lub odbierzesz w wybranym oddziale NFZ.

 1. Wejdź na stronę wniosku o wydanie EKUZ i zaloguj się za pomocą bankowości internetowej Banku Millennium.
 2. Wypełnij wniosek online
 3. Podpisz wniosek Profilem Zaufanym
link otwiera się w nowym oknieZłóż wniosek o kartę EKUZ

Wniosek o dowód osobisty

Twój dowód osobisty niedługo straci ważność? Zgubiłeś go lub uległ zniszczeniu? Z Profilem Zaufanym złożysz wniosek o nowy dowód bez wychodzenia z domu!

Jak zawnioskować o dowód?

 1. Wejdź na stronę Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 2. Wypełnij wniosek, załącz zdjęcie i podpisz wniosek za pomocą Profilu Zaufanego.
 3. Odbierz nowy dowód osobisty w dowolnym, wcześniej wybranym przez Ciebie urzędzie gminy.
link otwiera się w nowym oknieZłóż wniosek o dowód

Sprawdzaj punkty karne przez Profil Zaufany

Jeśli jesteś kierowcą, teraz przez Profil Zaufany możesz bezpłatnie i bez wychodzenia z domu monitorować stan swoich punktów karnych.

Ponadto w dowolnym momencie sprawdzisz datę i miejsce popełnienia wykroczenia, informacje o pojeździe, dane kierowcy oraz liczbę tzw. punktów tymczasowych.

 1. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl - Kierowcy i pojazdy - Sprawdź swoje punkty karne
 2. Zaloguj się do Profilu Zaufanego wybierając opcję Bank Millennium
 3. Podpisz dyspozycję dostępu do informacji H@słem SMS lub Autoryzacją Mobilną - stan Twoich punktów karnych wyświetli się automatycznie
link otwiera się w nowym oknieSprawdź punkty karne

Na stronie obywatel.gov.pl - Kierowcy i pojazdy poprzez Profil Zaufany możesz też złożyć online wniosek o wymianę prawa jazdy.

Pytania i odpowiedzi

 • Czym dokładnie jest Profil Zaufany?

  Profil Zaufany ePUAP (Profil Zaufany) to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Użytkownik może założyć (potwierdzić) Profil Zaufany przez system bankowości elektronicznej Millenet. Profil Zaufany umożliwia dostęp do wybranych usług administracji publicznej przez Internet, 24 godziny na dobę i bez wychodzenia z domu. To bezpłatna alternatywa dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem, pozwalająca na składanie i podpisywanie dyspozycji w urzędach online.


 • Czy założenie i korzystanie z Profilu Zaufanego jest darmowe?

  Tak, za założenie i korzystanie z Profilu Zaufanego ani urzędy, ani Bank Millennium nie pobierają żadnych opłat.


 • Czy korzystanie z Profilu Zaufanego jest obowiązkowe?

  Nie, korzystanie z Profilu Zaufanego jest całkowicie dobrowolne i służy jedynie łatwiejszemu i szybszemu załatwianiu spraw administracyjnych.


 • Na jakich stronach mogę korzystać z Profilu Zaufanego?

  Dzięki Profilowi Zaufanemu zyskujesz dostęp do wielu serwisów administracji publicznej, m.in.:

  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • obywatel.gov.pl - link otwiera się w nowym oknie – serwis informacyjny o usługach publicznych
  • biznes.gov.pl - link otwiera się w nowym oknie – serwis informacyjny dla przedsiębiorców
  • Krajowy Rejestr Karny – serwis Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Emp@tia – serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Krajowa Informacja Podatkowa
  • regionalne platformy e-administracji

 • Jakie sprawy urzędowe mogę załatwić przez Internet dzięki Profilowi Zaufanemu?

  Szczegółowy katalog usług publicznych dostępnych dzięki Profilowi Zaufanemu - link otwiera się w nowym oknie

  Poniżej znajdziesz przykłady najczęściej załatwianych spraw:

  1. Dokumenty tożsamości i dane osobowe

  2. Akty stanu cywilnego, małżeństwo, narodziny dziecka itd.

   • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, m.in. aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu (ePUAP)
   • złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja (ePUAP)
   • zgłoszenie urodzenia dziecka (ePUAP)
   • złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zmianę imienia lub nazwiska (ePUAP)
  3. Ubezpieczenie zdrowotne na granicą

   • wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (ePUAP)
  4. Prawo jazdy i rejestracja

   • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, tablic rejestracyjnych lub dowodu rejestracyjnego (ePUAP)
   • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (ePUAP)
   • zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu (ePUAP)
  5. Działalność gospodarcza

   • rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG)
  6. ZUS (PUE ZUS)

   • sprawdzenie składek przekazywanych przez ZUS do OFE
   • obliczenie prognozowanej wysokości emerytury
   • sprawdzenie, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczeń
   • zgłaszanie lub wyrejestrowywanie osób do ubezpieczeń lub weryfikacja ich danych osobowych (jeśli jesteś pracodawcą)
   • wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
   • umówienie wizyty w wybranym oddziale ZUS
  7. Dopisanie do spisu wyborców (ePUAP)

  8. Indywidualna interpretacja podatkowa (Krajowa Informacja Podatkowej)

  9. Zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny)


 • Jak długo ważny jest mój Profil Zaufany?

  Profil Zaufany jest ważny przez okres 3 lat, przed upływem tego okresu jego ważność można przedłużyć na kolejne 3 lata.


 • Czy wszyscy mogą założyć i korzystać z Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Millenet?

  Aby założyć i korzystać z Profilu Zaufanego powiązanego z bankowością elektroniczną Millenet, musisz być osobą pełnoletnią oraz:

  • mieć potwierdzoną w oddziale Banku tożsamość na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
  • być posiadaczem lub współposiadaczem rachunku bieżącego
  • aktywować H@sła SMS

 • Czego potrzebuję, żeby utworzyć Profil Zaufany w Millenecie?

  Niczego więcej oprócz spełnienia ww. warunków, sprawdzenia danych, które prezentowane są w trakcie procesu tworzenia Profilu Zaufanego w Millenecie, wyboru numeru telefonu komórkowego (jeżeli system proponuje więcej niż jeden do wyboru), podania adresu e-mail oraz zatwierdzenia H@słem SMS. Numer telefonu oraz adres e-mail jest wymagany do założenia Profilu Zaufanego i nie będzie wykorzystywany do przesyłania informacji o charakterze marketingowym, bez dodatkowej zgody.


 • Czy korzystanie z Profilu Zaufanego za pośrednictwem Banku jest obowiązkowe?

  Nie, korzystanie z Profilu Zaufanego za pośrednictwem Banku nie jest obowiązkowe.


 • Czy mój Profil Zaufany może być powiązany z kilkoma bankami jednocześnie?

  Nie, możliwe jest powiązanie Profilu Zaufanego tylko z jednym bankiem. Możesz w każdej chwili zmienić bank powiązany z Profilem poprzez założenie w danym banku nowego Profilu Zaufanego. Pamiętaj, że założenie nowego Profilu Zaufanego powoduje automatycznie unieważnienie poprzedniego Profilu.


 • Czy urząd lub bank może założyć Profil Zaufany bez mojej zgody?

  Nie, o założeniu Profilu Zaufanego każdy Klient zawsze decyduje sam.


 • Czy założenie i korzystanie z Profilu Zaufanego za pośrednictwem Banku Millennium jest bezpieczne?

  Wszystkie operacje, które wykonujesz za pośrednictwem bankowości elektronicznej Millenet, w tym zakładanie Profilu Zaufanego, są chronione szeregiem zabezpieczeń (np. autoryzacja za pomocą H@seł SMS). Należy jednak pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak nieujawnianie osobom trzecim swoich danych logowania. Więcej zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej

  Ponadto, nigdy nie podajesz swoich danych logowania do Banku bezpośrednio na stronie e-urzędu. Jeśli wejdziesz na stronę e-urzędu i wybierzesz opcję logowania przez bankowość elektroniczną, zostaniesz przekierowany na stronę Banku. Po udanym logowaniu następuje automatyczne przekierowanie z powrotem na stronę e-urzędu.


 • Czy Bank będzie przekazywał dane o mnie lub o moich rachunkach do urzędów?

  Nie, Bank nie przekazuje urzędom żadnych danych. Profil Zaufany powiązany z bankowością elektroniczną Banku Millennium służy jedynie do potwierdzenia tożsamości osoby korzystającej z serwisów administracji publicznej.


 • Czy urzędy, do których loguję się za pomocą Profilu Zaufanego, będą przekazywać dane o mnie do banku?

  Nie, urzędy nie przekazują do Banku żadnych informacji o Klientach.


 • Czy do założenia Profilu Zaufanego konieczne jest dostarczenie dokumentów lub dodatkowych danych?

  Nie, nie ma konieczności przesyłania żadnych dokumentów. Dla założenia Profilu Zaufanego Bank musi posiadać następujące dane Klienta: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.


 • Czy do założenia Profilu Zaufanego konieczna jest wizyta w urzędzie lub w oddziale Banku?

  Nie, jeśli potwierdziłeś już wcześniej swoją tożsamość w Banku na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas zakładania konta. Proces zakładania Profilu Zaufanego odbywa się całkowicie online. Jeśli jednak występują rozbieżności między Twoimi danymi w Banku a danymi w rejestrze PESEL, założenie Profilu przez Millenet nie będzie niemożliwe. Wówczas konieczne będzie uaktualnienie danych w Banku lub bezpośrednia wizyta w urzędzie (lista urzędów, w których potwierdzisz założenie Profilu Zaufanego).


 • Czy mogę założyć Profil Zaufany, jeśli nie mam obywatelstwa polskiego?

  Tak, jednak do założenia Profilu Zaufanego konieczne jest posiadanie polskiego numeru PESEL.


 • Pytania i reklamacje

  Pytania i reklamacje są rozpatrywane przez Bank Millennium w zakresie:

  • działania systemu bankowości elektronicznej Banku w zakresie składania wniosku o założenie Profilu Zaufanego oraz autoryzacji dyspozycji za pomocą Profilu Zaufanego
  • dostępu do systemu bankowości elektronicznej Banku (Millenet) i funkcjonowania tego systemu
  • dostępu do Profilu Zaufanego poprzez Millenet
  • informowania o dostępności usługi Profil Zaufany za pośrednictwem Millenetu i autoryzacji dyspozycji oraz obsługi przez Bank

  W celu skontaktowania się z Bankiem w wyżej wymienionych kwestiach, zadzwoń pod numer infolinii Banku: 801 331 331 (numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych).

  Reklamacje rozpatrywane są przez Wydział Obsługi Klienta w Departamencie Jakości Banku Millennium, zgodnie z obowiązującymi w Banku przepisami.

  Tryb składania reklamacji w Banku:

  1. w formie pisemnej:

   • osobiście w dowolnym oddziale Banku
   • listownie na adres siedziby Banku, z dopiskiem Reklamacje
   • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Millenet
  2. w formie ustnej podczas wizyty w oddziale Banku lub za pośrednictwem infolinii TeleMillennium. Bank na podstawie reklamacji złożonej w oddziale Banku sporządza protokół

  Centralny Ośrodek Informatyki (COI) przyjmuje zgłoszenia w zakresie:

  • problemów technicznych
  • dostępności serwisu administracji publicznej (e-urząd)
  • zakładania Profilu Zaufanego w e-urzędzie
  • logowania do Profilu Zaufanego ze strony e-urzędu
  • braku potwierdzenia założenia Profilu Zaufanego

  W przypadku pytań lub reklamacji w zakresie rozpatrywania spraw w serwisach administracji publicznej, Bank Millennium i COI poinformują o konieczności zwrócenia się do właściwego e-urzędu w sposób określony przez ten urząd.


Rozwiń więcej pytań

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń na

801 331 331

numer dostępny z telefonów komórkowych i stacjonarnych