Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.


Rachunek powierniczy i rachunek zastrzeżony

Zabezpiecz rozliczenie finansowe dużej transakcji zakupu lub sprzedaży.


Rachunek płacowy

Realizuj przelewy wynagrodzeń w wygodny sposób, zachowując jednocześnie poufność informacji.


Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Budując domy mieszkalne, miej pewność, że prowadzisz rozliczenia z nabywcami zgodnie z wymogami tzw. ustawy deweloperskiej.


Lokaty terminowe

Zagospodaruj nadwyżkę posiadanych środków pieniężnych i uzyskaj przychody z atrakcyjnego oprocentowania.


System Indywidualnych Depozytów (SID)

Przenieś na Bank czynności związane z zarządzaniem otrzymanymi wadiami i depozytami.


Automatyczne lokaty overnight (O/N)

Środki lokowane automatycznie bez utraty dostępności.


Rachunek VAT

Rozliczaj zobowiązania VAT zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności


Otwieranie kolejnych rachunków

Kolejny rachunek bieżący, płacowy i walutowy otworzysz bez potrzeby kontaktu z doradcą bankowym