Nowa funkcjonalność w Millenet dla Przedsiębiorstw

O usłudze

Mamy przyjemność poinformować Państwa o uruchomieniu nowej usługi w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw, która umożliwi Państwu składanie wniosków o produkty online.

Pierwszymi produktami, o które możemy zawnioskować za pośrednictwem systemu Millenet dla Przedsiębiorstw są karty – debetowe, obciążeniowe oraz przedpłacone.

Od teraz karty będzie można zamówić w dowolnym momencie, w wygodny sposób bez konieczności wizyty w oddziale lub umawiania spotkania z Doradcą. Przygotowanie i wysłanie wniosku o nową kartę będzie tak proste jak przygotowanie i wysłanie przelewu.

By móc korzystać z nowej funkcjonalności systemu, należy nadać uprawnienia użytkownikom do modułu wniosków produktowych oraz zdefiniować regułę autoryzacji zgodnie z którą będzie odbywało się zatwierdzanie wniosków.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu składania wniosków w systemie Millenet dla przedsiębiorstw zapraszamy do Przewodnika.

Nowa funkcjonalność daje możliwość:

 • Łatwego przygotowania wniosku

  Klient w prosty sposób wybiera ilość oraz rodzaje kart, ich parametry oraz określa konkretnego użytkownika karty.

 • Samodzielnego przesłania wniosku do Banku

  Klient sam decyduje kiedy przekaże wniosek do banku.

 • Szybszego procesowania wniosku

  Przekazanie wniosku w formie elektronicznej redukuje czas potrzebny na utworzenie kart i ogranicza się jedynie do czasu niezbędnego na ich wyprodukowanie oraz czasu potrzebnego na dotarcie kart do Klienta.

 • Wygodnego zarządzania składanymi wnioskami

  Zarządzanie wnioskami produktowymi odbywa się na tej samej zasadzie, na jakiej zarządza się w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw zleceniami. Na oddzielnych listach prezentowane są wersje robocze wniosków, wnioski zautoryzowane i oczekujące na autoryzację oraz wnioski wysłane już do Banku. Na poszczególnych listach mamy możliwość przeglądania szczegółów wniosków, ich edycję, autoryzację i wysyłanie do Banku, kopiowanie zapisanych wniosków czyli możliwość powtórnego użycia formularza o wybranych już parametrach. Ponadto wnioski możemy w dowolny sposób filtrować oraz generować zestawienia.

Zmiany w obsłudze kart

Równocześnie z nową usługą wprowadziliśmy zmiany ułatwiające zarządzanie istniejącymi już kartami. Od dziś w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw będzie można:

 • Zastrzec kartę: przedpłaconą, obciążeniową oraz debetową
 • Edytować dzienne limity transakcyjne kart przedpłaconych, debetowych i obciążeniowych
 • Definiować i edytować aliasy (nazwy skrócone) wszystkich kart
 • Generować nowe raporty dla kart – lista kart i lista szczegółów kart (dla wszystkich typów kart) oraz raport z historii transakcji (dla kart obciążeniowych i przedpłaconych)
 • Zasilić rachunek karty przedpłaconej – z poziomu szczegółów tej karty jak i z poziomu formularza przelewu wewnętrznego
 • Spłacić zadłużenie na karcie obciążeniowej – z poziomu szczegółów karty jak również z poziomu formularza przelewu wewnętrznego

Dodatkowo wprowadzona została możliwość dowolnego filtrowania oraz sortowania list kart według wybranych kryteriów.

Ekran szczegółów karty zyskał bardziej czytelny i przejrzysty wygląd, prezentując w odświeżonej formie najważniejsze parametry karty.

Pytania i odpowiedzi

 • Jakie produkty mogę zamówić w systemie Millenet dla przedsiębiorstw?

  Aktualnie w ofercie online dostępne są karty płatnicze. Klienci linii Biznes korzystający z systemu Millenet dla Przedsiębiorstw będą mogli zamówić karty debetowe. Oferta dla Klientów Korporacyjnych obejmuje wszystkie typy kart – debetowe, obciążeniowe i przedpłacone.


 • Co trzeba zrobić by móc skorzystać z usługi zamawiania produktów online?

  By móc zamówić produkt (aktualnie kartę) w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw, użytkownik systemu musi mieć nadane uprawnienia:

  • Podgląd wniosków produktowych – uprawnia do przeglądania wniosków złożonych przez innych użytkowników danego Millekodu
  • Edycja wniosków produktowych – uprawnia do tworzenia nowych wniosków i edytowania tych już istniejących
  • Autoryzacja wniosków produktowych – uprawnia do podpisywania wniosków, za pomocą podpisu elektronicznego lub haseł SMS
  • Wysyłanie wniosków produktowych – uprawnia do wysyłania zautoryzowanych wniosków o produkty

  Ponadto potrzebna jest skonfigurowana reguła autoryzacji, zgodnie z którą wnioski będą podpisywane.


 • Jak mogę nadać użytkownikom uprawnienia i skonfigurować regułę autoryzacji do wniosków produktowych?

  Jeśli w Firmie jest użytkownik, który ma uprawnienia do autoryzacji uprawnień użytkowników oraz do autoryzacji zmian reguł autoryzacji, można to zrobić online w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. Jeśli zaś takiego użytkownika nie ma, uprawnienia i regułę autoryzacji należy skonfigurować na formularzach papierowych i podpisane przekazać do Banku.


 • Dlaczego nie widzę nowej zakładki w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw?

  By widzieć nową zakładkę z wnioskami produktowymi – „Dokumenty i wnioski", trzeba mieć co nadane co najmniej jedno uprawnienie do nowej usługi: do podglądu, edycji, autoryzacji i wysyłania wniosków.


 • Kiedy zamówiony produkt będzie widoczny w zakładce „Produkty"?

  Zamówiona karta powinna pojawić się na liście produktów w chwilę po wysłaniu zautoryzowanego wniosku – w momencie kiedy wniosek otrzyma status „Wysłany".


 • Czy przy wnioskach internetowych wymagane są dokumenty w formie papierowej?

  Przy otwieraniu online kart debetowych i przedpłaconych nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. W przypadku kart obciążeniowych należy dostarczyć (przekazać doradcy) dokument „Oświadczenie o poddaniu się egzekucji" (tylko jeśli aktualnej wersji tego dokumentu Bank nie posiada). Po przekazaniu dokumentu pracownik Banku zatwierdza wniosek i karty obciążeniowe są automatycznie zakładane.


 • Co zrobić by móc zamówić kartę obciążeniową online?

  By móc złożyć wniosek o kartę obciążeniową w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw, należy mieć przyznany limit kredytowy dla kart obciążeniowych. W celu uzyskania takiego limitu należy skontaktować się z Doradcą.