O produkcie

Bank oferuje szeroki wachlarz instrumentów depozytowych zarówno w złotych, jak i walutach wymienialnych. Lokatę terminową możesz założyć za pośrednictwem pracownika Banku (lokaty standardowe i negocjowane) lub samodzielnie, korzystając z systemu bankowości internetowej Millenet.

Terminy lokat oferowanych przez Bank Millennium są elastycznie dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Standardowa lokata terminowa lub lokata Millenet może mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny i jest prowadzona na warunkach określonych w Cenniku usług dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw. Negocjowana lokata terminowa jest zawsze lokatą nieodnawialną.

W okresie trwania umowy lokaty terminowej jej oprocentowanie jest stałe, a jego wysokość uzależniona jest m.in. od kwoty, waluty oraz długości trwania umowy.

Korzyści:

 • Prosta i wygodna forma zawierania lokaty − wystarczy kontakt telefoniczny.
 • Możliwość uzyskania znacznie wyższego oprocentowania środków finansowych niż na rachunkach rozliczeniowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów i prowizji.
 • Stałe oprocentowanie w okresie trwania umowy.
 • W przypadku lokat negocjowanych możliwość aktywnego uczestniczenia w ustalaniu warunków umowy (stopy procentowej i terminu lokaty).
 • Pewność, że w całym okresie, na jaki założona została lokata, rentowność uzyskana ze zgromadzonych środków będzie na założonym poziomie.
 • Bezpieczeństwo powierzonych środków.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy


Pytania i odpowiedzi

 • 1. Jakie są minimalne kwoty wymagane do założenia lokaty standardowej oraz lokaty Millenet?

  Warunkiem udostępnienia lokaty zarówno złotowej, jak i walutowej jest wniesienie kwoty minimalnej. W zależności od rodzaju lokaty wynosi ona odpowiednio:
  • dla lokaty standardowej: 5000 PLN, 2000 USD lub 2000 EUR,
  • dla lokaty Millenet: 5000 PLN, 200 USD lub 200 EUR.

 • 2. Jaka jest minimalna kwota wymagana do założenia lokaty negocjowanej?

  Negocjowanie warunków lokaty terminowej możliwe jest w przypadku posiadania w Banku Millennium depozytów o równowartości co najmniej 25 000 PLN. Do kwoty tej wliczana jest kwota lokaty aktualnie negocjowanej.


 • 3. Czy możliwość skorzystania z oferty lokat terminowych w Banku Millennium wymaga posiadania w Banku rachunku rozliczeniowego?

  Dla Klientów, którzy chcą wyłącznie zawierać transakcje związane z lokowaniem nadwyżek, przygotowana została oferta bezpłatnie prowadzonego rachunku do rozliczeń lokat. Natomiast Klienci, którzy już posiadają rachunek rozliczeniowy w Banku bądź zdecydują się na jego otwarcie, mogą bez zbędnych formalności zakładać lokaty w ramach Umowy ramowej rachunków i usług bankowych. Mają oni również możliwość  korzystania z systemu bankowości internetowej Millenet.


 • 4. Jak zawrzeć umowę lokaty terminowej?

  Dyspozycję zawarcia umowy lokaty terminowej Klient może złożyć:
  • telefonicznie u Konsultanta lub osobiście u Doradcy Bankowego (lokaty standardowe i negocjowane),
  • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet (lokaty Millenet),
  • telefonicznie w ramach usługi TeleMillennium (po podaniu uzgodnionego hasła).

 • 5. Jakie są warunki rozwiązania umowy lokaty terminowej przed terminem?

  W przypadku rozwiązania umowy o lokatę (standardową lub negocjowaną) przed upływem okresu umownego, odsetki za cały okres utrzymywania lokaty ustala się w wysokości 0,25 kwoty odsetek naliczonych na dzień poprzedzający dzień rozwiązania umowy. Odsetki nie przysługują w przypadku rozwiązania umowy o lokatę w ciągu pierwszych 30 dni jej obowiązywania. Rozwiązanie umowy o lokatę Millenet przed upływem okresu umownego skutkuje utratą odsetek za cały okres utrzymania lokaty.