O produkcie

Rachunek rozliczeniowy zapewni Twojej firmie szybki dostęp do zgromadzonych środków pieniężnych, jak również ułatwi prowadzenie bieżących rozliczeń z innymi podmiotami.
Otwierając rachunek w Banku Millennium, uzyskasz dostęp do pełnego zakresu oferowanych produktów i usług, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Bank Millennium oferuje swoim Klientom dwa rodzaje rachunków rozliczeniowych:
Rachunki bieżące − do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń w zakresie podstawowej działalności,
Rachunki pomocnicze − do dokonywania innych niż bieżące rozliczeń oraz do gromadzenia środków przeznaczonych na ściśle określony cel (np. rachunki pomocnicze do obsługi płac, VAT, funduszu remontowego, ZFŚS).

 

Korzyści:

  • Efektywne przechowywanie i gromadzenie środków pieniężnych.
  • Szybkie, wygodne i bezpieczne zarządzanie bieżącymi operacjami finansowymi.
  • Oszczędność czasu i kosztów związanych z obsługą bankową dzięki wykorzystaniu nowoczesnych Kanałów Bankowości Elektronicznej − Millenet dla Przedsiębiorstw, Bankowość Mobilna dla Przedsiębiorstw czy TeleMillennium.
  • Dostęp do szerokiego wachlarza produktów niezbędnych w codziennej działalności firmy.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Lokaty terminowe

Zagospodaruj nadwyżkę posiadanych środków pieniężnych i uzyskaj przychody z atrakcyjnego oprocentowania.

Polecenie zapłaty

Skróć czas oczekiwania na spływ cyklicznych należności od znacznej liczby płatników.

Przelewy masowe

Zadbaj o efektywność rozliczeń, dyskrecję danych i przejrzystość informacji.

Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP)

Współpracując z licznym gronem odbiorców, bezbłędnie i automatycznie identyfikuj płatnika oraz dokonaną przez niego wpłatę.

Rachunek płacowy

Realizuj przelewy wynagrodzeń w wygodny sposób, zachowując jednocześnie poufność informacji.

Konsolidacja sald

Zwiększ dochody z odsetek lub zmniejsz koszty odsetkowe na poziomie grupy rachunków bez konieczności dokonywania przeksięgowań.

Produkty kredytowe

Kredyty na miarę Twoich potrzeb

Natychmiastowe transakcje wymiany walut F/X

Zabezpieczenie wyniku finansowego przed wahaniami kursów walut.

Obsługa gotówkowa

Sprawna obsługa rozliczeń gotówkowych.

System Bankowości Internetowej Millenet

Wygodne bankowanie przez całą dobę.

Pytania i odpowiedzi