O produkcie

Rachunki powiernicze i rachunki escrow umożliwiają rozliczenie indywidualnych transakcji (umów) pomiędzy kontrahentami. Zwiększają również bezpieczeństwo transakcji handlowych zawieranych pomiędzy stronami, które mogą wspólnie ustalać warunki dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku. Bank, jako instytucja zaufania publicznego, realizując zawarte w umowie rachunku dyspozycje, kontroluje warunki wypłaty powierzonych środków.

Rachunki powiernicze są prowadzone na podstawie par. 59 Prawa bankowego. Umowa rachunku powierniczego służy do rozliczenia transakcji wynikającej z odrębnej umowy handlowej i zawierana jest pomiędzy Bankiem a powiernikiem. Środki zdeponowane na rachunku powierniczym są chronione przed zajęciem komorniczym oraz przed włączeniem do masy upadłościowej lub spadkowej powiernika.

Rachunki escrow są prowadzone na podstawie par. 50 Prawa bankowego. Umowa rachunku escrow charakteryzuje się elastyczną konstrukcją i może być umową wielostronną.

Korzyści:

 • Bezpieczeństwo rozliczeń pomiędzy stronami transakcji handlowej.
 • Dostosowanie warunków umowy do rodzaju i charakteru transakcji.
 • Uniwersalna konstrukcja prawna i relatywnie niska cena w stosunku do podobnych produktów bankowych zabezpieczających transakcje handlowe, np. gwarancji.
 • Poprawa wiarygodności handlowej i finansowej transakcji, szczególnie w przypadku nowych relacji handlowych.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy


Pytania i odpowiedzi

 • 1. Czy Umowa rachunku powierniczego może zostać zawarta z powierzającym?

  Umowa rachunku powierniczego jest zawierana wyłącznie pomiędzy Bankiem a posiadaczem rachunku, tj. powiernikiem, zaś powierzający jest jedynie informowany o warunkach tej umowy. W ramach umowy Bank przechowuje pieniądze wpłacone przez powierzającego do momentu, aż powiernik spełni ustalone pomiędzy stronami warunki umowy. Spełnienie przez niego powyższych warunków jest podstawą do dokonania przez Bank wypłaty środków powiernikowi.


 • 2. Czy środki zdeponowane na rachunku powierniczym są objęte ochroną?

  Opatrzenie umowy handlowej „datą pewną" oznacza, że środki wpłacone na rachunek powierniczy przez powierzającego nie podlegają zajęciu w przypadku wszczęcia egzekucji wobec powiernika ani nie wchodzą do masy upadłości w przypadku ogłoszenia jego upadłości.


 • 3. Czy środki zdeponowane na rachunku escrow są objęte taką ochroną, jaka istnieje w przypadku środków zdeponowanych na rachunku powierniczym?

  Środki zgromadzone na rachunku escrow nie podlegają ochronie w takim zakresie, jak ma to miejsce w przypadku środków zdeponowanych na rachunku powierniczym. Ze względu na dużą dowolność w indywidualnym ustalaniu zapisów warunkujących zwolnienie środków, jak i zakres działania Banku jako kontrolera transakcji, należy jednak uznać, że rachunki te są atrakcyjnym narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo transakcji, a tym samym przyczyniają się do wzrostu zaufania między współpracującymi ze sobą kontrahentami.