CO WARTO WIEDZIEĆ O PSD2

Dowiedz się, czym jest i co można zyskać dzięki unijnej dyrektywie

Co to jest PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych. Jej regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Co te zmiany oznaczają w praktyce?

 • mniejszą odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje
 • krótszy czas rozpatrywania reklamacji
 • zmianę sposobu płatności za przelewy zagraniczne
 • możliwość korzystania z tzw. otwartej bankowości

Dyrektywa PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego] jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze. Dyrektywa PSD2, której regulacje zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych, m.in. umożliwi stworzenie jednolitego rynku płatności w UE, zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo wszystkich transakcji i ochronę finansów. Oprócz tego PSD2 wprowadza nową kategorię usługodawców – określaną jako TPP (ang. Third Party Providers), którzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi, np. po wyrażeniu odpowiedniej zgody będą mogli uzyskać dostęp do informacji o rachunkach firmy, zlecić realizację płatności oraz sprawdzić dostępność środków na koncie.

Korzyści

 • Większa ochrona
  Większa ochrona

  Zmniejszy się odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze, np. w przypadku zgubienia karty lub telefonu. Do tej pory było to 150 euro, teraz maksymalną kwotą jest 50 euro.

 • Szybsze reklamacje
  Szybsze reklamacje

  Szybciej odpowiemy w sprawie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych. Czas ten skróci się z 30 dni kalendarzowych do 15 dni roboczych.

 • Nowe zasady przelewów zagranicznych
  Nowe zasady przelewów zagranicznych

  Przy zlecaniu przelewu zagranicznego do kraju z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii) dostępna będzie tylko tzw. opcja SHA, w której koszty dzielone są między zleceniodawcę a odbiorcę przelewu.

Nadchodzące zmiany

Bezpieczniejsze potwierdzanie operacji

Zwiększy się bezpieczeństwo firmowych finansów. Zgodnie z nowymi przepisami określone operacje muszą spełnić wymóg tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA, z ang. Strong Customer Authentication). Oznacza to dwuetapowy proces weryfikacji tożsamości użytkownika, np. przy pomocy jednoczesnej weryfikacji Hasła 1 oraz tokena sprzętowego.

Pełniejszy obraz finansów

Otwarta bankowość umożliwi dostęp do wszystkich firmowych rachunków płatniczych z jednego miejsca, np. z poziomu naszej bankowości uprawniony użytkownik sprawdzi stan konta w innym banku. Dzięki otwartej bankowości firma zyska pełniejszy obraz swoich finansów i będzie mogła lepiej zarządzać swoim budżetem.

Usługi w ramach otwartej bankowości

Dyrektywa PSD2 określa, jakie rodzaje usług będą mogli świadczyć zewnętrzni usługodawcy (czyli TPP, ang. Third Party Providers). Są to:

 • AIS (ang. Account Information Service)
  umożliwi zewnętrznemu podmiotowi dostęp do informacji o różnych rachunkach w różnych bankach – oczywiście po wyrażeniu odpowiedniej zgody; usługa umożliwi także Klientowi dostęp do tych rachunków z jednego miejsca

 • PIS (ang. Payment Initiation Service)
  pozwoli na realizację płatności z rachunku firmy – na wniosek upoważnionej osoby zewnętrzny dostawca usług (TPP) będzie mógł wykonać zlecenie przelewu w określonej kwocie do określonego odbiorcy (TPP na żadnym etapie nie będzie odbiorcą przelewu)

 • CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds)
  umożliwi zewnętrznemu dostawcy usług (TPP) sprawdzenie, czy na rachunku bankowym jest wystarczająca kwota niezbędna do wykonania danej płatności kartą

Ważne! O tym warto pamiętać

 • należy zachować ostrożność i nie przekazywać nikomu danych do logowania i autoryzacji [certyfikowani dostawcy usług (TPP) powinni korzystać ze specjalnego interfejsu dostępowego, dlatego nie będą wymagali żadnych poufnych informacji]

 • należy uwierzytelniać zgody i logować się z użyciem MilleKodu tylko na stronach w domenie bankmillennium.pl (w Repozytorium zgód w Millenecie można sprawdzić wyrażone zgody, konfigurować dostęp do nowych usług i zarządzać limitem dla poszczególnych transakcji)

 • przed wyrażeniem zgody na wybraną usługę świadczoną przez TPP, należy upewnić się, czy dana instytucja/podmiot jest certyfikowanym dostawcą usług zarejestrowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Dla certyfikowanych zewnętrznych dostawców usług (TPP) udostępniamy interfejs dostępowy API wraz z dokumentacją. Umożliwiamy skorzystanie ze środowiska produkcyjnego, jak również testowego.

Gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wykorzystujemy skuteczne metody szyfrowania danych i zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem.

Udostępniamy wysokiej jakości interfejs API z przejrzystą strukturą danych. Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy się zarejestrować.

Zapewniamy stabilne środowisko zarówno dla wersji produkcyjnej, jak i testowej, z wyczerpującą i przejrzystą dokumentacją, które pozwala na łatwą i szybką integrację z naszym systemem.


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: openapi@bankmillennium.pl

Pytania i odpowiedzi

Dostępność i efektywność kanałów elektronicznych Banku Millennium


Średnia dostępność poszczególnych interfejsów do kanałów elektronicznych Banku Millennium w IV kwartale 2023 roku wyniosła:

 • 99,77 %
  Interfejs dostępowy API
 • 100 %
  Millenet dla Klientów Indywidualnych
 • 99.97 %
  Millenet dla Przedsiębiorstw
 • 99,83 %
  Aplikacja mobilna dla Klientów Indywidualnych
 • 99,98 %
  Aplikacja mobilna dla Przedsiębiorstw
 • 99,96 %
  Millenet Link

Monitorowanie dostępności i efektywności specjalnego interfejsu dostępowego API oraz interfejsów użytkowanych przez Klientów Banku Millennium odbywa się zgodnie z regulacyjnymi standardami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dostępność i efektywność kanałów elektronicznych
w układzie dziennym