Mieszkaniowy rachunek powierniczy

W prosty sposób rozlicz swoją inwestycję i monitoruj transakcje

O rachunku powierniczym

Planujesz inwestycję deweloperską i sprzedaż lokali mieszkaniowych lub domów jednorodzinnych? Otwórz u nas mieszkaniowy rachunek powierniczy. Pomoże Ci on wypełnić wymogi ustawy deweloperskiej w zakresie zapewnienia ochrony nabywcom nieruchomości. Zdeponowane na rachunku środki otrzymasz niezwłocznie po spełnieniu określonych w umowie warunków.

Wybierz opcję korzystniejszą dla Twojej inwestycji:

 • Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy - środki otrzymasz w miarę przedstawiania nam umów przeniesienia własności lokali lub domów jednorodzinnych na kolejnych nabywców.
 • Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy - środki otrzymasz, gdy wskazany przez nas ekspert budowlany potwierdzi, że kolejne etapy inwestycji zostały ukończone zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Jeśli Twoja inwestycja podlega przepisom nowej ustawy deweloperskiej, pieniądze z ostatniego etapu inwestycji wypłacimy Ci, gdy przedstawisz umowy przeniesienia własności lokali lub domów na poszczególnych nabywców.

Twoje korzyści

 •  

  Rozliczysz inwestycję zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

 •  

  Wpłaty i wypłaty nabywców są ewidencjonowane automatycznie dzięki systemowi Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności (AIPP).

 •  

  Sprawnie zweryfikujemy spełnienie warunków wypłaty i szybko zrealizujemy wypłatę środków.

 •  

  Automatycznie odprowadzimy składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG).

 •  

  Zagwarantujemy Ci bieżący monitoring wpłat i wypłat.

 •  

  Udostępnimy bieżącą kontrolę naliczenia i odprowadzenia składek na DFG.

Pytania i odpowiedzi