O produkcie

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych nabywców lokali mieszkalnych lub domów. Jest prowadzony na podstawie par. 59 Prawa bankowego oraz Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego następuje po spełnieniu określonych warunków, wskazanych w umowie tego rachunku. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego następuje w miarę przedstawiania Bankowi umów przeniesienia własności lokali lub domów na poszczególnych nabywców, a w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego.

Korzyści:

  • Rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
  • Sprawna weryfikacja spełnienia warunków wypłaty i szybka realizacja wypłaty środków.
  • Automatyczna ewidencja wpłat i wypłat środków nabywców poprzez system Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności (AIPP).
  • Wsparcie bieżącego monitoringu rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy


Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności (AIPP)