Pracownicze Plany Kapitałowe

Nowy długoterminowy program oszczędzania, którego celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę

Co to jest?

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, dobrowolny i długoterminowy program oszczędzania dla Pracowników, którego celem jest budowa dodatkowego kapitału na emeryturę.


Zapisy Pracowników do PPK

Do PPK zostaną zapisane wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18-55 lat. Pracownicy w wieku 55-70 lat chcący uczestniczyć w programie muszą samodzielnie zwrócić się do Pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Docelowo każdy Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę będzie zobowiązany do zawarcia umowy o zarzadzanie PPK z wybraną instytucją finansową w określonych w przepisami terminach, zależnych od wielkości zatrudnienia.


Wybór instytucji prowadzącej PPK

Pracodawca dokonuje wyboru w porozumieniu z reprezentacją Pracowników albo zakładową organizacją związkową na podstawie oceny: proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi, mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.


Cele programu

Cele programu

 • PPK stanowią uzupełnienie emerytury i zwiększają bezpieczeństwo finansowe Pracowników. Są współfinansowane przez Pracodawców, Pracowników oraz państwo.
 • Są obowiązkowe dla Pracodawców, a dobrowolne dla Pracowników; wszyscy Pracownicy w wieku 18–55 lat zatrudnieni na podstawie umowy o pracę automatycznie zostają zapisani do PPK, ale mogą z niego zrezygnować. Za wpłaty, wypłaty i zwroty opłaty nie są pobierane.
 • Środki na koncie Pracownika są prywatne i dziedziczone.
 • Wypłata środków bez podatku od zysków kapitałowych może nastąpić po osiągnięciu 60. roku życia, bez względu na status aktywności zawodowej.
 • Podmiot zarządzający PPK jest (po uprzednich konsultacjach) wybierany przez Pracodawcę i nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Millennium TFI. Po prostu korzystnie

Innowacyjność

 • Jesteśmy nowoczesną firmą inwestycyjną o zasięgu globalnym, a naszym celem jest dostarczenie Klientom atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi.
 • Stawiamy przed sobą wysokie wymagania i stale monitorujemy rynki finansowe w poszukiwaniu okazji i rozwiązań będących atrakcyjną formą lokowania aktywów. Fundamentem naszej działalności jest przestrzeganie standardów etyki i biznesu oraz jak najlepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.
 • Kierujemy się wartościami takimi jak profesjonalizm, uczciwość, odpowiedzialność i innowacyjność.

Profesjonalizm

 • Zarządzający Funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych. Wielu z nich to licencjonowani doradcy finansowi.
 • Zdyscyplinowany proces inwestycyjny i przemyślane metody doboru spółek i papierów wartościowych dają Klientom pewność, że ich aktywa są profesjonalnie zarządzane.
 • Fundusze Millennium są zarządzane z wykorzystaniem nowoczesnych metod inwestowania. Na dzień 31.12.2022 r. zaufaniem obdarzyło nas 140 tys. Klientów.

Wsparcie

 • System PPK Millennium TFI jest połączony z systemem firmy Comarch. Dzięki aplikacji Comarch PPK zapewniamy szybkie wdrożenie oraz oszczędność czasu związaną z eksportem i importem oraz weryfikacją danych przez pracodawcę. Comarch PPK umożliwia także integrację z innymi systemami kadrowymi za pośrednictwem API.
 • Pracownicy uzyskają dostęp do portalu STI24, gdzie mogą sprawdzić stan swoich środków zebranych w ramach PPK.

Towarzystwo zapewnia bezpieczeństwo środków powierzonych przez klientów zarządzanym przez Towarzystwo funduszom zgodnie z przepisami prawa regulującymi działanie funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Korzyści

 • Więcej stabilności ikona - więcej stabilności

  Pracownicze Plany Kapitałowe mogą mieć wpływ na niższy wskaźnik rotacji Pracowników, a tym samym niższe koszty ich rekrutacji. Stając się obligatoryjnym elementem pakietu świadczeń dla Pracowników, umożliwią Pracodawcom kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy.

 • Mniej formalności ikona - mniej formalności

  Obowiązki administracyjne zostały w większości przeniesione na instytucje finansowe.

 • Korzyści finansowe ikona - korzyści finansowe

  Wpłaty finansowane przez Pracodawcę nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatkowo koszty uruchomienia Programu PPK w firmie będą kosztami uzyskania przychodu dla Pracodawcy.

 • Korzyści dla pracowników ikona - korzyści dla pracowników

  PPK oferują większe bezpieczeństwo finansowe, lepszy standard życia po 60. roku życia, dodatkowe środki finansowe od Pracodawcy oraz dopłaty ze strony Państwa. Zyski w ramach planu są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych i są dziedziczone. Pracownik może w każdej chwili zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu wysokości wpłat dodatkowych do PPK.

Jak założyć?

 1. 1
  Jak założyć? -

  Wybór instytucji finansowej po wpisaniu jej do ewidencji PPK

 2. 2
  Jak założyć? -

  Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 3. 3
  Jak założyć? -

  Założenie konta oraz rejestracja Pracowników