O produkcie

Rachunek płacowy jest dodatkowym rachunkiem rozliczeniowym, służącym do realizacji przelewów wynagrodzeń pracowników firmy. Przelewy wynagrodzeń wysłane z rachunku płacowego i na nim księgowane realizowane są ze środków dostępnych na rachunku bieżącym, z którym rachunek ten jest ściśle powiązany.

Na rachunku płacowym można ustalić maksymalny, dostępny limit środków zgromadzonych na rachunku powiązanym.

W celu zachowania poufności danych dotyczących wysokości wynagrodzeń pracowników dostęp do szczegółów rachunku płacowego (wyciągów, opcji wysyłania przelewów, historii rachunku) jest ustalany indywidualnie dla wybranych osób, np. zajmujących się rozliczaniem płac.

Korzyści:

  • Utajnienie poufnych informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników (ograniczony dostęp tylko dla wybranych pracowników firmy) zarówno w momencie wysyłania przelewu, jak i zwrotu przelewu, np. z powodu zmiany numeru rachunku przez pracownika.
  • Brak konieczności każdorazowego zasilania rachunku płacowego przy realizacji przelewów płacowych.
  • Poufność raportowania historii transakcji.
  • Możliwość składania i rozliczania dowolnego typu transakcji, takich jak przelewy zagraniczne, wpłaty i wypłaty gotówkowe, rozliczenia transakcji dokonanych kartami płatniczymi, wypłaty wynagrodzeń na karty przedpłacone.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy


Przelewy masowe


Konsolidacja sald z przelewem środków


Pytania i odpowiedzi

  • 1. Jak działa rachunek płacowy?

    Na koniec każdego dnia roboczego następuje automatyczne rozliczenie realizowanych w ciągu dnia przelewów wynagrodzeń. Z rachunku bieżącego na rachunek płacowy jedną kwotą przelewane są środki stanowiące sumę zrealizowanych w ciągu dnia przelewów z rachunku płacowego. W przypadku, gdy nastąpi uznanie rachunku płacowego (np. zwrot wynagrodzenia z powodu błędnego numeru rachunku pracownika firmy), kwota tych uznań zostanie przeksięgowana na rachunek bieżący. W rezultacie saldo rachunku płacowego na koniec dnia zawsze wynosi 0.


  • 2. W jakiej walucie prowadzony jest rachunek płacowy?

    Rachunek płacowy prowadzony jest w PLN i może być powiązany z innym rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym również w PLN.