O produkcie

Cash pooling rzeczywisty to elastyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania płynnością dla podmiotów powiązanych, które umożliwia fizyczną konsolidację sald rachunków tworzących grupę. Dzięki takiemu rozwiązaniu grupa jest w stanie centralnie zarządzać płynnością, zwiększając tym samym efektywność wykorzystania swoich środków finansowych.

Korzyści:

  • Zarządzasz płynnością w ramach całej grupy tworzących strukturę cash pooling rzeczywisty.
  • Zautomatyzujesz transfery pomiędzy rachunkami.
  • Zmniejszysz koszty finansowe poprzez zmniejszenie wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.
  • Zwiększysz przychody odsetkowe poprzez fizyczną konsolidację sald.

Jak korzystać

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Produkty powiązane

Cash pooling wirtualny

Zwiększ efektywność odsetkową w grupie kapitałowej

Wielowalutowy cash pooling wirtualny

Zwiększ efektywność odsetkową w grupie kapitałowej