O produkcie

Jednostkom sektora publicznego proponujemy szeroką gamę produktów i usług bankowych, dzięki którym codzienne zarządzanie finansami stanie się efektywniejsze oraz pozwoli w pełni wykorzystać potencjał organizacji. Nowoczesne rozwiązania bankowości transakcyjnej pozwolą na optymalne zarządzanie środkami w dynamicznym otoczeniu rynkowym, natomiast pakiet produktów z zakresu finansowania umożliwi dysponowanie dodatkowymi kapitałami na potrzeby bieżące i inwestycyjne.

Korzyści:

 • Odpowiednie dopasowanie produktów bankowości transakcyjnej do potrzeb organizacji pozwoli w pełni wykorzystywać jej potencjał poprzez efektywne zarządzanie pieniądzem w czasie oraz umożliwi łatwą i wygodną realizację rozliczeń.
 • Produkty finansowania umożliwiają dostęp do dodatkowych środków przy rozliczeniach bieżących, finansowaniu i współfinansowaniu realizowanych inwestycji.
 • Dostęp do produktów i usług bankowych za pośrednictwem wygodnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej.
 • Dostęp do rozbudowanej sieci placówek i bankomatów Banku Millennium na terenie całego kraju.

Bank Millennium jest instytucją posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi organizacji sektora publicznego.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Z jakich produktów może skorzystać jednostka sektora publicznego?

  Główne komponenty naszej oferty to: kompleksowa obsługa bieżąca, finansowanie potrzeb bieżących i inwestycyjnych oraz produkty specjalne.

  Na kompleksową obsługę bieżącą składają się m. in.:

  • rachunki bankowe (rozliczeniowy, escrow),
  • lokaty i depozyty (lokaty terminowe, Automatyczne Lokaty Overnight, System indywidualnych depozytów),
  • płatności i rozliczenia (Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności, polecenie zapłaty, przekazy pocztowe, przelewy masowe),
  • obsługa gotówkowa (wpłaty i wypłaty gotówkowe, inkaso samochodowe),
  • karty płatnicze.

   

  Szeroka gama produktów finansujących działalność bieżącą i inwestycyjną:

  • kredyt w rachunku bieżącym,
  • kredyt rewolwingowy,
  • kredyt obrotowy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • gwarancje i poręczenia (BGK i Regionalnych Funduszy Poręczeniowych).

   

  Produkty specjalne to:

  • emisja obligacji komunalnych,
  • oferta dla spółdzielni mieszkaniowych,
  • faktoring samorządowy.

  Produkty te są z powodzeniem wykorzystywane przez jednostki sektora publicznego od wielu lat.


 • 2. Kto może skorzystać z tej oferty?

  Nasza oferta skierowana jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), przedsiębiorstw użyteczności publicznej, uczelni wyższych, spółdzielni mieszkaniowych i pozostałych jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego.