O produkcie

Kredyt Hipoteczny w Banku Millennium to kredyt na cele mieszkaniowe - za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu!

Dlaczego warto wybrać kredyt hipoteczny w Banku Millennium?

 • marże niższe nawet o 0,5% w porównaniu do marż standardowych dla Klientów aktywnie korzystających z wybranych usług Banku*
 • kredyt do 90% wartości nieruchomości

A ponadto:

Niski poziom opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu:

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu po 4 latach kredytowania oraz w trakcie pierwszych 4 lat, jeśli suma nadpłat nie przekroczy 30% kwoty kredytu,
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu.

 

Budujesz dom? Mamy dla Ciebie mnóstwo dodatkowych korzyści:

 • działka stanowi wkład własny, dzięki czemu nie musisz dysponować dodatkowymi środkami w gotówce
 • podstawą do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu jest przyszła wartość nieruchomości po wykończeniu - możesz uzyskać kredyt do 90% łącznej wartości działki i domu po wybudowaniu i wykończeniu
 • umożliwiamy finansowanie każdego etapu budowy domu: jednoczesny zakup działki i budowę domu, a także budowę do tzw. „stanu deweloperskiego" lub umożliwiającego częściowy odbiór domu
 • nie wymagamy faktur za zakupione materiały i wykonane prace
 • zapewniamy zrefinansowanie poniesionych wcześniej wydatków (środki uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na dowolny cel, np. na umeblowanie domu).

* Obniżona marża o 0,5% dla Klientów spełniających poniższe warunki w całym okresie kredytowania:
- są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
- są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min 500 PLN miesięcznie).

RRSO wynosi 4,64% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,72% (według stanu na dzień 21.09.2015r). Do wyliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 210 000 zł, prowizję za udzielenie 2% w kwocie 4200 zł, rata kredytu – 992 zł, oprocentowanie nominalne zmienne: 3,91%, LTV – 82%, opłata z tytułu prowizji za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy w wysokości 1050 zł (miesięcznie – 175zł), ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – składka miesięczna 19zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – składka miesięczna 42zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł, okres kredytowania 30 lat; przy uwzględnieniu posiadania przez Klienta konta osobistego z wpływami wynagrodzenia i karty debetowej w Banku Millennium oraz wykonywania za pomocą karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min 500 zł miesięcznie.

Jakie są Twoje potrzeby

 • Chcę kupić mieszkanie lub dom

  Na co możesz wydać pieniądze z Kredytu Hipotecznego?

  • nabycie mieszkania lub domu (gotowego lub w budowie), od dewelopera spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
  • wykup mieszkania komunalnego i zakładowego
  • nabycie udziału w nieruchomości
  • zakup nieruchomości rolnej z posiadaną zabudową siedliskową
  • zakup działki budowlanej (również z niedokończoną budową)
  • refinansowanie kosztów na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • dodatkowe środki na remont lub wyposażenie mieszkania - łącznie do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
  • możliwość spłaty kredytów konsumpcyjnych w innych bankach

 • Buduję dom

  Na co możesz wydać pieniądze z Kredytu Hipotecznego?

  • budowa domu prowadzona systemem gospodarczym
  • budowa domu realizowana przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, generalnego wykonawcę
  • budowa domu całorocznego, położonego na działce rekreacyjnej
  • refinansowanie kosztów na cele mieszkaniowe poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  Jakie korzyści otrzymasz?

  • działka stanowi wkład własny, dzięki czemu nie musisz dysponować dodatkowymi środkami w gotówce
  • podstawą do wyliczenia maksymalnej kwoty kredytu jest przyszła wartość nieruchomości po wykończeniu - możesz uzyskać kredyt do 90% łącznej wartości działki i domu po wybudowaniu i wykończeniu
  • umożliwiamy finansowanie każdego etapu budowy domu: jednoczesny zakup działki i budowę domu, a także budowę do tzw. „stanu deweloperskiego" lub umożliwiającego częściowy odbiór domu
  • nie wymagamy faktur za zakupione materiały i wykonane prace
  • zapewniamy zrefinansowanie poniesionych wcześniej wydatków (środki uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na dowolny cel, np. na umeblowanie domu).

Szczegóły

 • Wysokość kredytu

  Minimalna kwota kredytu: 20 tys. PLN
  Maksymalna kwota kredytu: do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dodatkowo maksymalna wysokość kredytu zależy od Twoich dochodów

 • Okres kredytowania

  Minimalny okres kredytowania: 6 lat 
  Maksymalny okres kredytowania: 35 lat


 • Wypłata kredytu

  Kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach

 • Spłata kredytu

  Kredyt możesz spłacać w miesięcznych ratach równych lub malejących.

  W trakcie spłaty kredytu możesz skorzystać z wielu przydatnych udogodnień. Oferujemy:

  • wakacje kredytowe - możliwość odroczenia płatności jednej raty kredytu w roku
  • 24-miesięczna karencja - możliwość odroczenia spłaty kapitału
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu - bez opłat w sytuacji, gdy wcześniejsza spłata następuje po okresie 4 lat kredytowania, a także w ciągu pierwszych 4 lat, jeśli łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu.

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Oprocentowanie

Bank Millennium oferuje kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Oprocentowanie zmienia się co 3 miesiące.

Dokładny poziom oprocentowania Twojego kredytu zależy od kwoty kredytu oraz relacji kwoty Twojego kredytu do wartości nieruchomości, która będzie stanowić jego zabezpieczenie.

Sprawdź oprocentowanie kredytów hipotecznych w Banku Millennium:

Kwota kredytu
Oprocentowanie
od 300 000 PLN od 3,22% do 4,32%
od 100 000 PLN poniżej 300 000 PLN od 3,47% do 4,42%
poniżej 100 000 PLN od 3,97% do 4,92%

W stosunku do kwoty kredytu przeznaczonej na cele niemieszkaniowe ma zastosowanie oprocentowanie Pożyczki Hipotecznej.

Uwaga! Możliwość obniżenia marży kredytu hipotecznego o 0,5 p.p. w całym okresie kredytowania w przypadku Kredytobiorców, którzy w okresie spełnią łącznie następujące warunki:
- są posiadaczami konta osobistego w Banku Millennium na które co miesiąc wpływa wynagrodzenie lub dochód netto oraz
- są użytkownikami karty debetowej do konta w Banku Millennium (wykonają za pomocą karty transakcje na kwotę min 500 PLN miesięcznie).

Opłaty

Prowizja bankowa za udzielenie Kredytu Hipotecznego wynosi 2%.
 • Opłata za opinię dotyczącą zabezpieczenia kredytu

  Lokal mieszkalny / działka  480 PLN*
  Budynek mieszkalny (dom wolnostojący / segment w zabudowie szeregowej  / dom bliźniaczy / dom letniskowy całoroczny)  800 PLN*
  Kontrola inwestycji w przypadku kredytu hipotecznego wypłacanego w transzach  300 PLN

  * w przypadku zlecenia wyceny za pośrednictwem Banku


 • Prowizja za wcześniejszą spłatę Kredytu Hipotecznego

  Po 4 latach kredytowania oraz w przypadku gdy łączna suma nadpłat nie przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu w ciągu 4 pierwszych lat kredytowania  0%
  W pozostałych przypadkach  2%
   

 • Inne opłaty dla Kredytu Hipotecznego

  Prowizja od podwyższenia kwoty kredytu w PLN  2%
  Prowizja za podwyższone ryzyko (pobierana miesięcznie do czasu ustanowienia hipoteki)  0,0833%
  (1% w skali roku)
  Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii  100 PLN
  Opłata za wydanie zaświadczenia o odsetkach od kredytu hipotecznego  6 PLN
  Opłata za aneks/ czynność od 200 do 500 PLN

Zabezpieczenia

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w Banku Millennium, powinieneś dysponować odpowiednim zabezpieczeniem. Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium

Uwaga! Zabezpieczeniem może być nieruchomość inna niż kredytowana, należąca do Ciebie lub osoby trzeciej.

 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego ustanawia się tzw. przejściowe zabezpieczenie kredytu. Standardowo w Banku Millennium jest nim prowizja za podwyższone ryzyko pobierana do czasu ustanowienia hipoteki.

Uwaga!  Miesięczna prowizja za podwyższone ryzyko wynosi tylko 0,0833% kwoty kredytu.

Przewodnik kredytowy

Jeśli chcesz wziąć kredyt w Banku Millennium

Jak otrzymać

Przez internet
Jeśli jesteś zainteresowany ofertą
TeleMillennium
Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział