Polityka plików cookie i podobnych technologii (łącznie „cookies”)

Zasady ochrony prywatności

Bank Millennium S.A. („Bank” lub „Bank Millennium”) zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo danych. Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Klientów chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Bank aktywnie rozwija swoje systemy ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Klientów wdrażając nowe zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. O zmianach w stosowanych zasadach ochrony poufności Bank informuje Klientów przy pomocy strony internetowej lub innej, uzgodnionej z Klientem, drogi komunikacji.

Pliki cookie

Strona internetowa Banku Millennium wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka) zapisywane w pamięci urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, telefon), z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania strony internetowej. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania strony. Ciasteczka umożliwiają spersonalizowanie stron internetowych, które pozwalają użytkownikom decydować np. o kolejności wyświetlania niektórych elementów lub o dopasowaniu reklam. Pliki cookie są również używane przez narzędzia analizujące ruch na stronach internetowych. Analizy statystyczne przeprowadzane z wykorzystaniem tych narzędzi są jednym ze źródeł poprawy jakości strony internetowej Banku Millennium.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na cookies marketingowe, Bank Millennium może łączyć informacje zebrane na ich podstawie z innymi posiadanymi przez Bank danymi Klientów Banku, w celu przygotowania oferty produktów lub usług jak najlepiej dopasowanych do użytkownika.

Jak długo Bank będzie przechowywać pliki cookie / identyfikatory urządzeń mobilnych w moim urządzeniu?

W zależności od czasu, na jaki Bank zbiera pliki cookie, wyróżnia się cookies sesyjne i stałe.

Sesyjne (czasowe) pliki cookie – są przechowywane w urządzeniu użytkownika do chwili wyłączenia oprogramowania lub zakończenia sesji przeglądarki (do momentu jej zamknięcia). Są nimi przede wszystkim niezbędne pliki cookie.

Stałe (trwałe) pliki cookie – są przechowywane w urządzeniu użytkownika po wyłączeniu oprogramowania lub zakończeniu sesji (zamknięciu) przez czas określony w parametrach albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania.

Bank Millennium nie przechowuje marketingowych plików cookie / reklamowych identyfikatorów urządzeń mobilnych dłużej niż przez okres 3 (trzech) lat od ich instalacji.

Kto korzysta z plików cookie instalowanych w moim urządzeniu?

W zależności od podmiotu, który korzysta z plików cookie, wyróżnia się:

Własne pliki cookie (ang. first party cookies) – są to cookies, które umieszcza i do których dostęp uzyskuje wyłącznie Bank.

Pliki cookie podmiotów trzecich (ang. third-party cookies) – są to cookies, które umieszczają i do których dostęp mają podmioty trzecie. Bank dopuszcza wyłącznie cookies tych podmiotów trzecich, które umożliwiają dopasowanie reklam do preferencji użytkownika. Takie cookies należą do cookies marketingowych, tzn. że Bank może z nich korzystać jeśli wyrazisz na nie zgodę.

Informacje przekazywane w plikach cookies innym niż Bank podmiotom są szyfrowane w taki sposób, aby nie przekazywać danych użytkowników stron internetowych Banku.

Wyłączenie plików cookie

Obecnie większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności np. zalogowanie do Millenetu nie będzie możliwe, nie będzie można również używać wniosków, w tym wniosku o konto.
Można również w każdej chwili usunąć pliki cookie zapisane w przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

Wyłączenie identyfikatorów urządzeń mobilnych

Identyfikatory, z których korzysta Bank, są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług i w przeciwieństwie do identyfikatorów reklamowych, nie mogą być przez użytkownika zmienione ani zresetowane. Użytkownik nie ma możliwości zmiany ani zresetowania Device ID.

Więcej na temat zasad dostępu do informacji w aplikacji mobilnej znajduje się na stronie polityki prywatności aplikacji mobilnej

W przypadku braku zgody na politykę prywatności aplikacji mobilnej, w tym braku zgody na zasady korzystania z informacji przechowywanych na urządzeniu użytkownika, użytkownik nie powinien instalować aplikacji mobilnej lub, jeśli została zainstalowana, odinstalować ją.

Cookies i identyfikatory urządzeń mobilnych a dane osobowe

Identyfikatory internetowe takie jak adresy IP, identyfikatory urządzeń mobilnych, identyfikatory plików cookie – mogą stanowić dla Banku dane osobowe. Jednocześnie informacje dostępne w plikach cookie dla innych niż Bank podmiotów są szyfrowane w taki sposób, aby nie przekazywać danych użytkowników stron internetowych Banku. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank, w tym celach, długości i podstawach przetwarzania, a także przekazywaniu informacji osobom trzecim w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), znajdziesz w polityce prywatnościlink otwiera się w nowym oknie.

Administratorem strony jest Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie:

 • adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
 • telefon: (+48) 801 331 331 lub (+48) 22 598 40 40 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych oraz z zagranicy (koszt połączenia według taryfy operatora),
 • e-mail: kontakt@bankmillennium.pl.
  • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Banku sprawuje Inspektor Ochrony Danych:

   • adres: Inspektor Ochrony Danych, Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
   • e-mail: iod@bankmillennium.pl.
   Można kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących użytkownikowi praw.

Informacje dodatkowe

Na stronach internetowych Banku mogą znaleźć się odnośniki do innych stron WWW. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie cookies na tych stronach ani za przestrzeganie zasad prywatności na tych stronach. Rekomendowane jest, aby po przejściu na inne strony, użytkownik zapoznał się z obowiązującą na tych stronach Polityką Prywatności oraz Polityką plików cookie. Zasady określone w niniejszej Polityce plików cookie i podobnych technologii dotyczą tylko stron internetowych lub aplikacji Banku.