O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Twojej nieruchomości oferowane jest we współpracy z TU Europa S.A. jako zabezpieczenie do kredytu hipotecznego, oraz pożyczki hipotecznej.

Dzięki ubezpieczeniu w formule All Risk zyskujesz szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dla swojej nieruchomości w wielu sytuacjach losowych, z wyłączeniem zdarzeń wymienionych w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W celu najlepszego dopasowania zakresu ubezpieczenia do Twoich potrzeb, masz do wyboru dwa warianty ochrony – Wariant Standard oraz Wariant Super, w którym ochroną możesz objąć również ruchomości domowe i przedmioty szklane.

Dodatkowo ubezpieczenie w TU Europa S.A. w obu wariantach oferuje ochronę w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela nieruchomości, a w przypadku niespodziewanych awarii w miejscu ubezpieczenia – kompleksowe wsparcie w ramach ubezpieczenia Home Assistance.

Składka ubezpieczeniowa płatna jest w miesięcznych ratach. W Wariancie Standard rata wynosi tylko 0,0075% wartości nieruchomości, a w Wariancie Super, obejmującym ruchomości domowe i szklane przedmioty 0,0196% wartości nieruchomości.

Minimum formalności związanych z ubezpieczeniem nieruchomości!

  • Wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z oferty ubezpieczenia na etapie składania wniosku o kredyt/pożyczkę hipoteczną w oddziale Banku Millennium i złożysz wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia - nie musisz dostarczać dodatkowych dokumentów, ani spełniać dodatkowych wymogów.
  • Z ubezpieczenia możesz skorzystać również w trakcie trwania umowy kredytu – wystarczy, że zgłosisz chęć zawarcia umowy ubezpieczenia w oddziale Banku Millennium
  • Wszystkie czynności związane z wymaganą na cele zabezpieczenia kredytu hipotecznego umową cesji świadczeń ubezpieczeniowych na Bank i kontynuacją ubezpieczenia realizujemy razem z kredytem - nie będziesz miał obowiązku corocznego dostarczania aktualnej polisy i pamiętania o terminie płatności.

Materiał marketingowy

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela - TU Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Nieruchomości pod ochroną”.

Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - ubezpieczenie „Nieruchomości pod ochroną”.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za pośrednictwem agentów: Banku Millennium SA (dalej: „Bank”) i Europa Millennium Financial Services Sp. z o.o.

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A jako Agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RA 11162860/A (https://rpu.knf.gov.pl/) i wykonuje czynności agencyjne na rzecz kilku ubezpieczycieli.

Europa Millennium Financial Services sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Generała Władysława Sikorskiego 26, 53-659, jako Agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RA 11256036/A (https://rpu.knf.gov.pl/) i wykonuje czynności agencyjne na rzecz kilku ubezpieczycieli.

Agenci posiadają wydane przez Ubezpieczyciela stosowne pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w ich imieniu a pracownicy, za pośrednictwem których wykonuje czynności agencyjne, posiadają wydane przez Agenta stosowne upoważnienia w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat działalności agentów, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia.

Dodatkowe produkty

Kredyt Hipoteczny

Za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu.

Pożyczka Hipoteczna

To kredyt, który możesz przeznaczyć na dowolny cel! Wakacje, samochód, studia?

Ubezpieczenie na życie

Zapewnij sobie oraz Twoim najbliższym stabilność finansową nawet w najtrudniejszych momentach.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział