Dopasuj swój kredyt hipoteczny do bieżących potrzeb

Wakacje kredytowe? Wcześniejsza spłata? Załatw to online lub skorzystaj ze wsparcia

O kredycie

Więcej informacji o swoim kredycie hipotecznym znajdziesz:

naszym systemie bankowości internetowej

od poniedziałku do piątku: 8:00 - 20:00

Dokumenty do zmian w kredycie

Proces przenoszenia kredytów hipotecznych

W ramach Grupy kapitałowej Banku Millennium powstał Millennium Bank Hipoteczny S.A., którego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych. Podstawę emisji stanowią wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką przenoszone sukcesywnie z Banku Millennium.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami związanymi z przenoszeniem kredytów hipotecznych do Millennium Banku Hipotecznego. Informacje te dotyczą Klientów, którzy otrzymali z Banku Millennium zawiadomienie o zamiarze przeniesienia ich kredytu do Millennium Banku Hipotecznego.

Aktualne stopy referencyjne

Bank aktualizuje poniższe informacje w trybie miesięcznym, do godz. 9:30 pierwszego dnia roboczego miesiąca.
Aby dowiedzieć się, ile aktualnie wynosi wartość wskaźnika referencyjnego, który jest podstawą oprocentowania Twojego kredytu, wybierz termin, w którym została zawarta Twoja umowa kredytowa:

Umowy zawarte do dnia 29.02.2004 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF SAR3MC + korekta (poprzednio LIBOR CHF 6M)* 1,5331%
PLN WIBOR 3M 5,7700%
USD LIBOR USD 6M 5,6457%
EUR EURIBOR 6M 3,9000%

Umowy zawarte w okresie 01.03.2004 - 31.12.2004 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF SAR3MC + korekta (poprzednio LIBOR CHF 6M)* 1,6624%
PLN WIBOR 3M 5,8600%
USD LIBOR USD 6M 5,7398%
EUR EURIBOR 6M 3,7950%

Umowy zawarte w okresie 01.01.2005 r. - 30.06.2010 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF SAR3MC + korekta (poprzednio LIBOR CHF 3M)* 1,6710%
PLN WIBOR 3M 5,8800%
USD LIBOR USD 3M 5,5598%
EUR EURIBOR 3M 3,8920%

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte przez Euro Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Bank Millennium S.A.) w okresie 11.08.2007 r. - 15.05.2015 r.

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
PLN WIBOR 3M 5,86%

Kredyty udzielone w CHF – umowy zawarte przez Euro Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Bank Millennium S.A.)

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wysokość
CHF SAR3MC + korekta (poprzednio LIBOR CHF 3M)* 1,69%

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte przez Euro Bank S.A. (którego następcą prawnym jest Bank Millennium S.A.) w okresie 16.05.2015 r. – 08.11.2019 r.

Miesiąc płatności pierwszej raty kredytu Stopa referencyjna Wysokość
styczeń, kwiecień, lipiec, październik WIBOR 3M 5,86%
luty, maj, sierpień, listopad WIBOR 3M 5,86%
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień WIBOR 3M 5,86%

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte od 01.07.2010 r. oraz aneksy dotyczące zmiany waluty kredytu na PLN**

Miesiąc zawarcia umowy kredytu Stopa referencyjna Wysokość
styczeń, kwiecień, lipiec, październik WIBOR 3M 5,8800%
luty, maj, sierpień, listopad WIBOR 3M 5,8600%
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień WIBOR 3M 5,8600%

* Od dnia 1 stycznia 2022 r. w miejsce dotychczasowych wskaźników referencyjnych LIBOR CHF 3M i LIBOR CHF 6M stosuje się SAR3MC (ISIN CH0477123902) powiększony o stały spread korygujący w wysokości wskazanej w Rozporządzeniu, tj.:

 • dla LIBOR CHF 3M – zamiennikiem jest SAR3MC powiększony o stały spread korygujący w wysokości 0,0031%
 • dla LIBOR CHF 6M – zamiennikiem jest SAR3MC powiększony o stały spread korygujący w wysokości 0,0741%

Podstawa prawna: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1847 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR)

** Wskaźnik referencyjny WIBOR 3M, na podstawie którego Bank wylicza wysokość oprocentowania kredytu na kolejne 3 miesiące obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny, zmienia się w cyklach 3-miesięcznych, w takim samym dniu miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Dla celów obliczenia wysokości oprocentowania, obowiązującego przez kolejne 3 miesiące, Bank przyjmuje wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje jej zmiana.

Ważne: w miesiącu, w którym następuje zmiana oprocentowania kredytu z uwagi na zakończenie kolejnego 3- miesięcznego cyklu, oprocentowanie naliczane jest następująco:

 • od 1-szego dnia miesiąca do dnia zmiany oprocentowania obowiązuje oprocentowanie oparte o wysokość stawki WIBOR 3M, obowiązującej dla poprzedniego 3-miesięcznego cyklu;
 • od kolejnego dnia miesiąca po dniu zmiany oprocentowania do ostatniego dnia miesiąca obowiązuje oprocentowanie oparte o nową wysokość stawki WIBOR 3M, obowiązującą w kolejnym 3-miesięcznym cyklu.

Kredyty udzielone w PLN – umowy zawarte od 01.01.2022 r ***

Miesiąc zawarcia umowy kredytu Stopa referencyjna Wysokość
styczeń, lipiec WIBOR 6M 5,8200%
luty,sierpień WIBOR 6M 5,8500%
marzec, wrzesień WIBOR 6M 5,8500%
kwiecień, październik WIBOR 6M 5,8600%
maj, listopad WIBOR 6M 5,8700%
czerwiec, grudzień WIBOR 6M 5,8300%

*** Wskaźnik referencyjny WIBOR 6M, na podstawie której Bank wylicza wysokość oprocentowania kredytu na kolejne 6 miesięcy obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny, zmienia się w cyklach 6-miesięcznych, w takim samym dniu miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Dla celów obliczenia wysokości oprocentowania, obowiązującego przez kolejne 6 miesięcy, Bank przyjmuje wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje jej zmiana.

Ważne: w miesiącu, w którym następuje zmiana oprocentowania kredytu z uwagi na zakończenie kolejnego 6- miesięcznego cyklu, oprocentowanie naliczane jest następująco:

 • od 1-szego dnia miesiąca do dnia zmiany oprocentowania obowiązuje oprocentowanie oparte o wysokość stawki WIBOR 6M, obowiązującej dla poprzedniego 6-miesięcznego cyklu;
 • od kolejnego dnia miesiąca po dniu zmiany oprocentowania do ostatniego dnia miesiąca obowiązuje oprocentowanie oparte o nową wysokość stawki WIBOR 6M, obowiązującą w kolejnym 6-miesięcznym cyklu.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne we frankach

Kredyty hipoteczne we frankach

Masz kredyt we frankach? Zobacz jak możemy pomóc

Bank Millennium przygotował szereg rozwiązań dostępnych dla kredytobiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich.

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Fundusz wsparcia kredytobiorców

Masz kredyt i znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej?

Wsparcie przyznawane jest na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. 2015 poz. 1925).

Skontaktuj się z nami

 1. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta,
  wypełnij poniższy formularz - oddzwonimy!

  Zamów rozmowę
 2. Chcesz porozmawiać teraz?
  Zadzwoń

  +48 22 598 40 60
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00