O ubezpieczeniu

Zapewnij swoim bliskim bezpieczeństwo finansowe i zabezpiecz spłatę kredytu - wybierz dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie na życie!

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. i proponowane jako wygodna forma zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego oraz pożyczki hipotecznej dla kredytobiorców, którzy w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie ukończyli 69 roku życia.

Z ubezpieczeniem umożliwisz sobie i Twoim bliskim finansowe zabezpieczenie na wypadek Twojej śmierci, jak również całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.

Dodatkowo ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa na Życie S.A. pozwala na weryfikację diagnozy przez światowej klasy lekarzy specjalistów w wybranej przez Ciebie placówce, spośród 3 rekomendowanych ośrodków medycznych wskazanych przez Ubezpieczyciela. Wydana opinia może potwierdzić albo zmienić diagnozę zdarzenia medycznego. Pozwala także sprawdzić, czy zaproponowany plan leczenia jest poprawny i zgodny z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie.

Składka ubezpieczeniowa to tylko 0,035% sumy ubezpieczenia i nie jest zależna od Twojego wieku.

Składka jest płatna miesięcznie, ale nie musisz pamiętać o terminie płatności składek za ubezpieczenie – ustanowione zostanie zlecenie poboru składek z rachunku do obsługi umowy kredytu.

Czy wiesz jak proste jest zawarcie umowy ubezpieczenia celem zabezpieczenia spłaty kredytu?

Wystarczy, że zadeklarujesz chęć skorzystania z oferty ubezpieczenia dla zabezpieczenia kredytu/pożyczki hipotecznej na etapie składania wniosku o kredyt w placówce Banku Millennium.

Z ubezpieczenia możesz skorzystać również w trakcie trwania umowy kredytu – wystarczy, że zgłosisz chęć zawarcia umowy w oddziale Banku Millennium. Jeśli Suma Ubezpieczenia w ramach zawartych przez ciebie Umów Ubezpieczenia „Życie pod Ochroną” nie przekracza dwóch milionów złotych - nie są wymagane badania lekarskie.

Materiał marketingowy

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA, w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Życie pod ochroną”. Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - Ubezpieczenie „Życie pod ochroną”.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za pośrednictwem agentów: Banku Millennium SA (dalej: „Bank”) i Europa Millennium Financial Services Sp. z o.o.
Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A jako Agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RA 11162860/A (https://rpu.knf.gov.pl/) i wykonuje czynności agencyjne na rzecz kilku ubezpieczycieli.
Europa Millennium Financial Services sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Generała Władysława Sikorskiego 26, 53-659, jako Agent ubezpieczeniowy jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RA 11256036/A (https://rpu.knf.gov.pl/) i wykonuje czynności agencyjne na rzecz kilku Ubezpieczycieli
Agenci posiadają wydane przez Ubezpieczyciela stosowne pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w ich imieniu a pracownicy, za pośrednictwem których wykonuje czynności agencyjne, posiadają wydane przez Agenta stosowne upoważnienia w tym zakresie. Szczegółowe informacje na temat działalności agentów, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia.

Dodatkowe produkty

Kredyt Hipoteczny

Za środki z kredytu kupisz swoje wymarzone mieszkanie lub zrealizujesz plan budowy własnego domu.

Pożyczka Hipoteczna

To kredyt, który możesz przeznaczyć na dowolny cel! Wakacje, samochód, studia?

Ubezpieczenie nieruchomości

Zapewnij sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa we własnym domu lub mieszkaniu.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych placówkach
Wybierz najbliższą placówkę