Ustawowe wakacje kredytowe

Sprawdź, jak złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

O ustawowych wakacjach kredytowych

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Możesz zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące

 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Pamiętaj o tym, że…

 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że anulujemy wskazane raty kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu rat w czasie i wydłużeniu okresu kredytowania. W okresie wakacji nie naliczymy odsetek ani nie pobierzemy opłat innych niż opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

 • Jeśli masz kredyt z ubezpieczeniem, wakacje nie spowodują zawieszenia opłat związanych z ubezpieczeniem. Zapewnij środki na ich spłatę zgodnie z harmonogramem, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia.

 • Wakacje kredytowe nie spowodują, że wstrzymamy wypłatę transz kredytu, chyba że złożysz taki wniosek.

 • Jeżeli korzystasz ze standardowych wakacji kredytowych (zawieszenie spłaty jednej raty kredytu raz w roku), to gdy złożysz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, skrócimy czas trwania standardowych wakacji.

Informację o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A.


Warunki

Z wakacji kredytowych możesz skorzystać tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego, jeśli łącznie spełniasz te warunki:

 • masz kredyt hipoteczny w złotówkach
 • umowa została zawarta w celu zaspokojenia Twoich potrzeb mieszkaniowych
 • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty

Jeśli spełniasz warunki określone w ustawie, spłatę Twojego kredytu zawiesimy na okres lub okresy podane przez Ciebie we wniosku.

Jak złożyć wniosek

 1. 1

  Zaloguj się do Millenetu. W sekcji Moje produkty kliknij w kafel z kredytem hipotecznym i wybierz Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

  Możesz też wejść w Moje finanse -> Kredyty i pożyczki -> Kredyt hipoteczny -> Szczegóły -> Wniosek o wakacje kredytowe -> Ustawowe wakacje kredytowe.

  link otwiera się w nowej karcie przeglądarki Złóż wniosek o wakacje kredytowe

 2. 2

  Wypełnij wniosek: wskaż czas, na jaki chcesz zawiesić spłatę swojego kredytu.

 3. 3

  Spłatę Twojego kredytu zawiesimy z dniem, w którym otrzymamy wniosek, a w ciągu 21 dni przekażemy Ci potwierdzenie zawieszenia spłaty.

Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez Millenet mogą złożyć wszyscy Klienci Banku Millennium, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Eurobank.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe na wszystkie wynikające z przepisów okresy możesz złożyć w Millenecie lub w placówce Banku Millennium.

Wniosek o wakacje kredytowe nie jest dostępny w aplikacji mobilnej.

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdziesz w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Oświadczenie o odstąpieniu / rezygnacji z ustawowych wakacji kredytowychlink otwiera się w nowym oknie

Pomocnik - Jak złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowelink otwiera się w nowym oknie