Konsolidacja sald

Optymalnie zarządzaj środkami w ramach przedsiębiorstwa


Wirtualna konsolidacja sald

Optymalizuj efekt odsetkowy na rachunkach firmy


Saldo netto

Efektywnie zarządzaj płynnością na rachunkach firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej


Cash pooling rzeczywisty

Zarządzaj płynnością w grupie kapitałowej


Cash pooling wirtualny

Zwiększ efektywność odsetkową w grupie kapitałowej


Wielowalutowy cash pooling wirtualny

Zwiększ efektywność odsetkową w grupie kapitałowej