O produkcie

Usługa wirtualnej konsolidacji sald jest przeznaczona dla Klientów, którym nie zależy na rzeczywistej konsolidacji środków na jednym rachunku, oraz tych, którzy nie mogą tego robić ze względów formalno-prawnych. Wirtualność usługi pozwala przedsiębiorstwu na maksymalizację korzyści odsetkowych i tym samym na zwiększenie efektywności wykorzystania środków.

Korzyści:

  • Zwiększysz korzyści odsetkowe od sald dodatnich i ujemnych na wybranych rachunkach.
  • Optymalnie wykorzystasz środki finansowe bez zbędnych zapisów księgowych na wyciągu generowanych w przypadku fizycznego transferu środków.
  • Obniżysz koszty kredytu w rachunku bieżącym poprzez uwzględnienie środków własnych znajdujących się na innych rachunkach firmy.

Jak korzystać

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Produkty powiązane

Konsolidacja sald

Optymalnie zarządzaj środkami w ramach przedsiębiorstwa

Saldo netto

Efektywnie zarządzaj płynnością na rachunkach firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej