O produkcie

Saldo netto to rozwiązanie, dzięki któremu możesz zarządzać łącznym saldem wybranych rachunków Twojej firmy. Realizacja transakcji zlecanych z dowolnego rachunku objętego usługą, na którym nie ma wystarczających środków, może nastąpić w ciężar łącznego dostępnego salda na wszystkich rachunkach powiązanych tą usługą. Ponadto, w przypadku gdy Twoja firma będzie potrzebować kredytu obrotowego, saldo netto może uwzględniać również rachunek, na którym kredyt ten będzie udostępniony. Ponadto, w przypadku gdy Twoja firma będzie potrzebować kredytu obrotowego, saldo netto może uwzględniać również rachunek, na którym kredyt ten będzie udostępniony.

Korzyści:

  • Zarządzasz łącznym saldem środków dostępnych na rachunkach firmy.
  • Masz możliwość ograniczenia zarządzania łącznym saldem z poziomu danego rachunku.
  • Możesz osiągnąć efektywnie najwyższy wynik odsetkowy (debetowy i kredytowy).
  • Zmniejszasz swój nakład pracy związany z cyklicznymi czynnościami księgowymi.
  • Aktywnie zarządzasz płynnością bieżącą na rachunkach powiązanych usługą.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Produkty powiązane

Wirtualna konsolidacja sald

Optymalizuj efekt odsetkowy na rachunkach firmy

Konsolidacja sald

Optymalnie zarządzaj środkami w ramach przedsiębiorstwa