O produkcie

Wielowalutowy cash pooling wirtualny jest usługą należącą do grupy produktów zarządzania płynnością, która umożliwia zwiększenie efektywności finansowej w grupie kapitałowej. Bank obliczając odsetki od sald rachunków w PLN oraz walutach obcych znajdujących się w usłudze, wirtualnie przeliczy wszystkie waluty do waluty bazowej usługi i dopiero na tej podstawie naliczy odsetki od wirtualnego salda netto. Usługa oferowana przez Bank Millennium jest w pełni automatyczna i wirtualna, czyli nie powoduje transferów pomiędzy rachunkami Klienta. Wraz z usługą Klient otrzymuje komplet informacji zarządczej prezentującą uzyskane korzyści.

Korzyści:

  • Zwiększysz korzyści odsetkowe od sald dodatnich i ujemnych na rachunkach w PLN i walutowych znajdujących się w grupie.
  • Poprawisz wynik finansowy całej grupy, zachowując jednocześnie pełną autonomiczność finansową poszczególnych spółek tworzących grupę.
  • Obniżysz koszty kredytów na rachunkach bieżących w PLN poprzez uwzględnienie np. środków z rachunków walutowych innych spółek w grupie.

Jak korzystać

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Produkty powiązane

Cash pooling wirtualny

Zwiększ efektywność odsetkową w grupie kapitałowej

Cash pooling rzeczywisty

Zarządzaj płynnością w grupie kapitałowej