O produkcie

Konsolidacja sald to usługa przeznaczona dla przedsiębiorstw, które z uwagi na specyfikę swojej działalności posiadają znaczną liczbę rachunków, na których realizowane są transakcje. Liczne transakcje uznań na różnych rachunkach oraz możliwe salda ujemne w przypadku korzystania z kredytu w rachunku bieżącym stwarzają idealne warunki do tego, aby wprowadzić optymalne zarządzanie płynnością i zwiększenie efektywności odsetkowej.

Korzyści:

  • Automatyzujesz codzienne lub cykliczne przepływy pomiędzy rachunkami.
  • Centralnie zarządzasz płynnością firmy poprzez konsolidację środków własnych znajdujących się na rachunkach pomocniczych.
  • Masz możliwość obniżenia kosztów odsetkowych kredytu w rachunku bieżącym poprzez automatyczną spłatę tego kredytu ze środków na innych rachunkach.

Jak korzystać

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Produkty powiązane

Wirtualna konsolidacja sald

Optymalizuj efekt odsetkowy na rachunkach firmy

Saldo netto

Efektywnie zarządzaj płynnością na rachunkach firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej