O produkcie

Cash pooling wirtualny jest usługą należącą do grupy produktów zarządzania płynnością, która umożliwia zwiększenie efektywności finansowej w grupie kapitałowej. Bank obliczając odsetki od sald rachunków w PLN znajdujących się w cash poolingu wirtualnym, zastosuje inną zasadę obliczania odsetek, która dla całej grupy przyniesie wymierne korzyści. Usługa oferowana przez Bank Millennium jest w pełni automatyczna i wirtualna, czyli nie powoduje transferów pomiędzy rachunkami Klienta. Wraz z usługą Klient otrzymuje komplet informacji zarządczej prezentującą uzyskane korzyści.

Korzyści:

  • Zwiększysz korzyści odsetkowe od sald dodatnich i ujemnych na rachunkach znajdujących się w grupie.
  • Poprawisz wynik finansowy całej grupy, zachowując jednocześnie pełną autonomiczność finansową poszczególnych spółek tworzących grupę.
  • Obniżysz koszty kredytów na rachunkach bieżących poprzez uwzględnienie środków znajdujących się na rachunkach innych spółek w grupie.

Jak korzystać

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Produkty powiązane

Cash pooling rzeczywisty

Zarządzaj płynnością w grupie kapitałowej

Wielowalutowy cash pooling wirtualny

Zwiększ efektywność odsetkową w grupie kapitałowej