Śródroczne dane

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 września 2023 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 czerwca 2023 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 31 marca 2023 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 września 2022 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 czerwca 2022 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 31 marca 2022 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 września 2021 roku template.externalLink.desc

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 czerwca 2021 roku template.externalLink.desc

Ekspozycja na ryzyko w 1 półroczu 2020 template.externalLink.desc

Ekspozycja na ryzyko w 1 półroczu 2018 template.externalLink.desc
2021

Zmiany RWA w 1 kw. 2021 template.externalLink.desc
2020

Zmiany RWA w 3 kw. 2020 template.externalLink.desc

Zmiany RWA w 2 kw. 2020 template.externalLink.desc

Zmiany RWA w 1 kw. 2020 template.externalLink.desc
2019

Zmiany RWA w 3 kw. 2019 template.externalLink.desc

Zmiany RWA w 2 kw. 2019 template.externalLink.desc

Zmiany RWA w 1 kw. 2019 template.externalLink.desc
2018

Zmiany RWA w 3 kw. 2018 template.externalLink.desc

Zmiany RWA w 2 kw. 2018 template.externalLink.desc

Zmiany RWA w 1 kw. 2018 template.externalLink.desc