Śródroczne dane

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 31 marca 2023 roku link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 września 2022 roku link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 czerwca 2022 roku link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 31 marca 2022 roku link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 września 2021 roku link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Raport dotyczący ekspozycji na ryzyko (dane śródroczne) na 30 czerwca 2021 roku link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Ekspozycja na ryzyko w 1 półroczu 2020 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Ekspozycja na ryzyko w 1 półroczu 2018 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki
2021

Zmiany RWA w 1 kw. 2021 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki
2020

Zmiany RWA w 3 kw. 2020 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Zmiany RWA w 2 kw. 2020 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Zmiany RWA w 1 kw. 2020 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki
2019

Zmiany RWA w 3 kw. 2019 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Zmiany RWA w 2 kw. 2019 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Zmiany RWA w 1 kw. 2019 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki
2018

Zmiany RWA w 3 kw. 2018 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Zmiany RWA w 2 kw. 2018 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Zmiany RWA w 1 kw. 2018 link otwiera się w nowej karcie przeglądarki